KONCEM PROSINCA ODRŽANA ZADNJA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA U 2022. – Apsurdi i logika grada na Jadru

SOLINSKA KRONIKA 341. 15. siječnja 2023.

– Uputio sam prije desetak dana oštar dopis na adresu Hrvatskih cesta, a isto sam dostavio i na znanje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje je također zatražilo hitno očitovanje HC-a. Situacija je po mom mišljenju apsurdna i nimalo obećavajuća – rekao je gradonačelnik o situaciji na Širini i izgradnji odvojka kraj TC »Salona mall« najavljujući kako će se i sam pridružiti građanima ukoliko dođe do prosvjeda

Zadnju sjednicu, posljednju u 2022. solinski su gradski vijećnici započeli aktualnim satom tijekom kojega su postavili niz pitanja vezanih za razna područja u domeni funkcioniranja Grada. Jedan od prvih upita odnosio se na objavu liste građana koji su ostvarili pravo na kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje. Odgovorio je gradonačelnik ističući kako se još uvijek analiziraju pristigli zahtjevi te da je napravljena preliminarna lista koja nije službena jer se potražuje dodatna dokumentacija od podnositelja zahtjeva, u prvom redu onih koji su prijavljeni na adresi roditelja.

Vijećnici su se zanimali i za mogućnost smanjenja članarina u sportskim klubovima za djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji, zatim za mogućnost postavljanja pješačkoga prijelaza na ulazu u Gradinu, za postavljanje dodatnoga broja kamera kako bi se spriječilo ilegalno odlaganje otpada te za izgradnju odvojka kod TC Salona Mall. Vezano uz izgradnju spomenutoga odvojka gradonačelnik je još jednom izrazio nezadovoljstvo zbog ne realizacije toga projekta te zbog stanja na raskrižju Širina na kojemu još uvijek nisu započeli radovi.

Oštri dopisi i prosvjedi

– Uputio sam prije desetak dana oštar dopis na adresu Hrvatskih cesta, a isto sam dostavio i na znanje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje je također zatražilo hitno očitovanje HC-a. Situacija je po mom mišljenju apsurdna i nimalo obećavajuća – rekao je gradonačelnik najavljujući kako će se i sam pridružiti građanima ukoliko dođe do prosvjeda.

Ostaje za nadati se kako novi gradski park za pse ne će doživjeti sudbinu prethodnoga, od njega udaljenoga tek koju stotinu metara

Jedno od pitanja postavljenih u nastavku aktualnoga sata odnosilo se na razloge nekorištenja podzemnih garaža pored dvorane u Arapovcu. Prema gradonačelnikovim riječima Grad je nudio građanima mogućnost korištenja garaža po simboličnim cijenama, ali nažalost s njihove strane nije bilo interesa.

Nadalje, vijećnike je zanimalo zašto se park za pse umjesto na planiranoj lokaciji na Širini uređuje na zemljištu uz Ulicu dr. Franje Tuđmana. Gradonačelnik je objasnio kako se od lokacije na Širini odustalo zbog zabrane nadležnoga Konzervatorskoga ureda Ministarstva kulture (prvotno predložena lokacija se nalazi unutar stroge arheološke zone op. ur.). Predmetna lokacija je pak odabrana zbog činjenice da se radi o zemljištu u gradskomu vlasništvu koje je pak u blizini gradskoga središta te je samim time dostupno većemu broju građana.

Građenju 2.8 milijuna eura

Uslijedio je dnevni red sjednice, a prve dvije točke odnosile su se na prijedloge programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2023.

Ukupna sredstva za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture iznose nešto više 2.8 milijuna eura od kojih se preko 382 tisuće eura odnosi na gradnju nerazvrstanih cesta. Na ovom popisu našla se gradnja spojne ceste Braće Radić i Ulice Bubići, spojne ceste Ulice Stjepana Radića i Zvonimirove ulice, izgradnja druge faze Ulice nadbiskupa Ante Jurića u Vranjicu pored igrališta NK-a Omladinac, spoj ulica Put mira – Hrvatski branitelji te izgradnja odvojka Ulice dr. Franje Tuđmana.

Za gradnju javnih zelenih površina predviđeno je izdvajanja u iznosu od oko 303 tisuće eura. U planu je između ostaloga uređenje dječjega igrališta na području Libovac u Kučinama te na prostoru između zgrada na Širini, izgradnja svlačionica pored malonogometnoga igrališta uz crkvu sv. Anastazija u Svetomu Kaju, uređenje malonogometnoga igrališta u Vranjicu, postavljanje montažnih tribina pored igrališta uz Poslovni centar u Rupotini, zatim pored igrališta u Vranjicu te izrada projekta za uređenje trim staze od Mravinaca do Majdana.

U izgradnju groblja bi se tijekom 2023. trebalo uložiti preko 631 tisuću eura kojima je obuhvaćena izgradnja novih grobnica u Kučinama i Mravincima, izgradnja nove suvremene mrtvačnice i ispraćajnog prostora na Novomu groblju u Solinu, izrada projektne dokumentacije za uređenje Staroga solinskog groblja te izrada Web GIS aplikacije za pretraživanje i pregledavanje grobnih mjesta.

Građani planiraju proračun

U programu gradnje komunalne infrastrukture našla se i stavka participativnoga budžetiranja. Riječ je o projektu kojim se po prvi put omogućilo građanima izravno sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna, predlaganju određenih malih komunalnih zahvata i radova na područjima svojih mjesnih odbora, a sve s ciljem podizanja kvalitete života.

Grad je omogućio građanima da putem web obrasca i e-maila ili osobnom predajom dostave prijedloge koje će obraditi stručne službe, a za ovu namjenu osigurano je 26 tisuća eura.

Prijedlogom programa održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je izdvajanje od oko 2 milijuna eura od kojih se gotovo 714 tisuća odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta.

Socijali, kulturi i sportu 3.6 milijuna eura

U nastavku sjednice predstavljeni su programi javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2023. Za realizaciju programa javnih potreba u kulturi izdvojit će se ukupno oko 1.1 milijuna eura, za sportske programe milijun, a za program socijalne skrbi 1.6 milijun eura.

Na dnevnomu redu sjednice našao se i zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin s planom prihoda i rashoda za 2023. kojega je predstavio ravnatelj Ivan Peroš te prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Javne ustanove u kulturi »Zvonimir« Solin s financijskim planom za 2023. kojeg je predstavio ravnatelj Ustanove Tonći Ćićerić dok je ravnateljica Dječjega vrtića »Cvrčak« Solin Anđela Biuk predstavila prijedlog Zaključka o godišnjem planu i programu rada ove predškolske ustanove za pedagošku 2022./’23. godinu. Svi prijedlozi o planu rada spomenutih gradskih ustanova usvojeni su većinom glasova solinskih gradskih vijećnika.

Vijećnici su usvojili i prijedlog odluke o davanju koncesije za korištenje zaštićenoga kulturnog dobra Gašpine mlinice Obrtu za proizvodnju i usluge »Ana-M« vlasnice Ane Marušić. Koncesija se daje na rok od četiri godine, a izabrani koncesionar dužan je Gradu plaćati naknadu u iznosu od 8 tisuća kuna godišnje.

Nova vrtićka ustanova

Sjednica je zaključena donošenjem Zaključka o osnivanju nove ustanove predškolskoga odgoja. Naime, Grad Solin je zajedno s općinama Muć, Klis i Dugopolje osnivač ustanove predškolskoga odgoja DV »Cvrčak« Solin koja u svomu sastavu ima ukupno 21 objekt s 58 odgojnih skupina i 1198 djece. Od navedenoga broja Gradu Solinu pripada 16 objekata s 896 djece.

Budući da je u tijeku proces razdruživanja DV »Cvrčak« Solin i DV »Maslačak« Dugopolje sukladno Odluci o podjeli ustanove i osnivanju novoga dječjeg vrtića iz ožujka 2022. Gradsko vijeće Solin je ocijenilo nužnim osnivanje nove ustanove predškolskoga odgoja koja bi obuhvatila dio postojećih objekata i skupina u kojima se obavlja odgoj i obrazovanje te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću