ODRŽANA PRVA RADNA SJEDNICA NOVOGA SAZIVA SOLINSKOGA GRADSKOG VIJEĆA – Raspodjela sredstava

SOLINSKA KRONIKA 324, 15. KOLOVOZA 2021.

Žučna rasprava se razvila oko naknade koju bi trebali primati vanjski članovi radnih tijela GV-a, a potaknuo ju je vijećnik Tihomir Bečko (DP) koji je zatražio da se ona s predloženih 200 podigne na 300 kuna po sjednici. Zbog nemogućnosti dogovora predsjednik GV-a Ivan Andabak predložio je da se predmetna rasprava odgodi za sljedeću sjednicu s čime se složio i gradonačelnik Dalibor Ninčević

Prva radna sjednica novoga saziva solinskoga Gradskog vijeća održana sredinom srpnja pod presjedanjem Ivana Andabaka (NLM) započela je izborom drugoga zamjenika predsjednika. Riječ je o Zdravku Perku imenovanomu iz reda vijećnika HDZ-a.

Uslijedio je prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskomu vijeću za razdoblje od svibnja do prosinca ove godine. Za ovu namjenu u proračunu za 2021. osigurano je ukupno 75 tisuća kuna, od kojih se 50 tisuća odnosi na navedeno razdoblje.

– Sredstva se raspoređuju na način da se utvrđuje jednak iznos sredstava za svakoga vijećnika tako da pojedinoj političkoj stranci pripada iznos razmjeran broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Gradskoga vijeća – objasnila je pročelnica Odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.

Sukladno ovoj odluci za svakoga člana GV-a stranka dobiva iznos od 2 590 kuna, a za svaku članicu kao pripadnicu podzastupljenog spola 2 850 kuna.
Na dnevnom redu sjednice našao se i prijedlog o utvrđivanju visine naknade članovima GV-a, predsjednicima vijeća mjesnih odbora te članovima radnih tijela GV-a koji je na zahtjev dijela vijećnika odgođen za sljedeću sjednicu.

Naime, sukladno novim zakonskim odredbama ukupna godišnja neto naknada gradskoga vijećnika u gradu koji broji od 20 do 35 tisuća stanovnika ne smije iznositi više od 11 tisuća kuna godišnje te je u skladu s navedenim solinskim gradskim vijećnicima utvrđen mjesečni paušalni iznos naknade u visini od 900 kuna neto.

Istovremeno predsjednik Gradskoga vijeća sukladno zakonu ima pravo na veći iznos naknade i ona u ovom slučaju iznosi 1 350 kuna neto. Oko ove dvije stavke nije bilo rasprave, međutim polemiku je izazvao prijedlog da se zamjenicima predsjednika GV-a dodijeli naknada u visini od 1 170 kuna neto, što je za 270 kuna više od vijećničke naknade.

Prema riječima Zdravka Perka (HDZ), koji je na ovoj sjednici izabran za drugoga zamjenika predsjednika, u svim dosadašnjim sazivima dopredsjednici su imali naknadu u visini vijećničke naknade.

– Smatram kako nema razloga da se ona povećava te pozivam kolegu Davora Mikasa, kao prvoga dopredsjednika, da podrži moj prijedlog o izjednačavanju naše naknade s naknadom vijećnika – pozvao je Perko.

Rasprava se razvila i oko naknade koju bi trebali primati vanjski članovi radnih tijela GV-a, a potaknuo ju je vijećnik Tihomir Bečko (DP) koji je zatražio da se ona s predloženih 200 podigne na 300 kuna po sjednici.

Nakon žučne rasprave tijekom koje su vijećnici pozicije i opozicije iznosili svoje argumente za i protiv ove odluke predsjednik GV-a Ivan Andabak predložio je da se ona odgodi za sljedeću sjednicu s čime se složio i gradonačelnik Dalibor Ninčević.

Sljedeće dvije točke dnevnoga reda odnosile su se na izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u travnju i svibnju ove godine. Naime u proračunu Grada Solina u stavci proračunskih zaliha za 2021. osiguran je iznos od 400 tisuća kuna, a iz navedenih sredstva je tijekom travnja isplaćeno 34 650 kuna Osnovnoj školi kralja Zvonimira za kupovinu i montažu stolarije u PŠ Rupotina.

U svibnju je iz iste stavke isplaćeno 48 500 kuna namijenjenih kupnji umjetničkih slika Vjekoslava Paraća i Joze Kljakovića za galerijski fundus Javne ustanove u kulturi »Zvonimir« Solin.

ODLUKA O IMENOVANJU RADNIH TIJELA GRADA SOLINA TE NJIHOVIH PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

Osam odbora

Solinski gradski vijećnici donijeli su odluku o imenovanju radnih tijela Grada Solina te predsjednikâ i članova istih. Sukladno navedenoj odluci formirani su:

Odbor za statut i poslovnik (predsjednik Ivan Andabak, NLM),

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (predsjednik Goran Milavić, NLM),

Odbor za financije i proračun (predsjednik Damir Bekavac, NLM),

Odbor za odlikovanja, javna priznanja te imena ulica i trgova (predsjednik Davor Mikas, Bolji Solin),

Odbor za društvene djelatnosti (predsjednik Tihomir Bečko, Domovinski pokret),

Odbor za propise, predstavke i pritužbe (predsjednik Mirko Roguljić, Most),

Odbor za suradnju s gradovima i općinama (predsjednik Goran Miličević, HDZ)

te Odbor za razvoj i obnovu (predsjednik Mario Jaman, SDP).

VIJEĆNIČKA PITANJA

Zakon jasno definira nadležnosti

Vijećnik Mario Jaman (SDP) upozorio je na nered oko kontejnera za smeće i na daljnje formiranje nelegalnih odlagališta

Nikada se nismo protivili da bilo koji vijećnik dođe u gradsku upravu i da se kod pročelnika informira o projektima koji ga zanimaju. Isto tako bih naglasio da sam kao gradonačelnik nadležan gradskim pročelnicima i da se sastanci o kojima vi govorite ne mogu dogovarati bez moga znanja, a to se u ovom slučaju dogodilo – odgovorio je gradonačelnik Ninčević

Vijećnik Davor Mikas (Bolji Solin) požalio se na samom početku vijećničkih pitanja na onemogućavanje vijećnika pozicije da održe pojedinačne sastanke s gradskim pročelnicima.

– Održali smo sastanak s pročelnicom Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanjom Samardžijom, nakon čega smo obaviješteni da gradonačelnik ne dozvoljava daljnje sastanke – rekao je Mikas.

Gradonačelnik Dalibor Ninčević oštro je odgovorio na ove prozivke ističući kako su zakonom definirane nadležnosti zakonodavne i izvršne vlasti.
– Nikada se nismo protivili da bilo koji vijećnik dođe u gradsku upravu i da se kod pročelnika informira o projektima koji ga zanimaju. Isto tako bih naglasio da sam kao gradonačelnik nadležan gradskim pročelnicima i da se sastanci o kojima vi govorite ne mogu dogovarati bez moga znanja, a to se u ovom slučaju dogodilo – odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnik Goran Milavić (NLM) zatražio je da se na sljedeću sjednicu Gradskoga vijeća pozove predstavnik Solinske zajednice sportova koji bi podnio izvješće o raspoređivanju sredstava klubovima koji djeluju pod okriljem Zajednice.

Osim toga Milavić se interesirao je li napravljena analiza komunalnoga opremanja zemljišta na kojem je planirana izgradnja stanova iz Programa poticajne stanogradnje.

Vijećnika Vedrana Duvnjaka (NLM) zanimalo je u čijem je vlasništvu zemljište na kojem se nalazi parkiralište pored igrališta Nogometnoga kluba Solin.

– Molim da mi se odgovor dostavi u pisanom obliku jednako kao i ugovor s ophodarskom službom angažiranom od strane Grada te ugovor s Televizijom Jadran – zatražio je vijećnik Duvnjak.

Vijećnik Mario Jaman (SDP) upozorio je na nered oko kontejnera za smeće i na daljnje formiranje nelegalnih odlagališta te na nepoštivanje znakova o zabrani parkiranja i prometovanja određenih kategorija vozila u pojedinim ulicama.

– U proračunu smo osigurali 400 tisuća kuna za sanaciju divljih odlagališta otpada i redovito provodimo akcije, a osim toga obavili smo razgovor s predstavnicima tvrtke »Čistoća« kako bismo dogovorili češći odvoz smeća – izvijestio je gradonačelnik.

Na problem s otpadom upozorio je i vijećnik Zdravko Perko (HDZ) koji se požalio na neprestan nered na području Mravinskoga gaja.
– Kada je u pitanju Mravinski gaj moram reći da se radi o prostoru koji je najvećim dijelom pod ingerencijom Hrvatskih šuma s kojima planiramo dogovoriti sustavno uklanjanje otpada – najavio je gradonačelnik.

Vijećnik Damir Bekavac (NLM) zatražio je da mu se dostavi popis članova koji predstavljaju Grad Solin u Nadzornim odborima po pojedinim tvrtkama te trajanje njihova mandata.

Vijećnica Ivana Sedlar (HDZ) upozorila je na česte probleme sa sustavom automatskoga navodnjavanja zelenih površina zbog kojih dolazi do izlijevanja vode na prometnice i šetnice.

Upravitelj Vlastitog komunalnog pogona Ante Parčina najavio je intenzivniju kontrolu prskalica koje su često na meti vandala.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću