Ogledalo od 25 tona

Nakon što su na brojnim lokacijama na području Solina zabilježene velike količine smeća pored kontejnera za komunalni otpad te veći broj ilegalnih smetlišta Grad je sredinom svibnja krenuo s rješavanjem ovoga problema. Poslove uklanjanja otpada obavila je tvrtka »Gradinamont« d.o.o. iz Hrvaca, izabrani ugovorni izvođač za usluge sanacije divljih odlagališta na području našega grada, a poseban naglasak stavljen je na onečišćene mikrolokacije uz kontejnere predviđene za odlaganje miješanoga komunalnog otpada pored kojih je odložena velika količina raznovrsnog smeća, građevinskoga materijala te glomaznoga i biootpada.

– Uklanjanje je obavljeno i na drugim lokacijama koje su detektirane kao problematične, a intenzivno se radi i na postavljanju videonadzora na više mjesta kao mjera osiguranja od daljnjeg nelegalnog deponiranja kako se ne bi trošio novac na sanaciju, a da se u kratkom vremenu dogodi ista situacija – rekao je gradonačelnik Dalibor Ninčević dodajući kako će se kamere montirati na nekoliko frekventnih lokacija poput one na križanju ulica Don Frane Bulića i Kaštelanske, točnije pokraj »Cemexove« »trake« u Svetome Kaju, te na spoju ulica Put mira i Matoševa na predjelu Priko vode.
Tijekom desetak dana, koliko je trajalo pojačano prikupljanje, tvrtka »Gradinamont« uklonila je oko 25 tona otpada, a Grad je u međuvremenu postigao dogovor i s Hrvatskim šumama kako bi se riješili ilegalni deponiji formirani na šumskim područjima.

– Vjerujem da ćemo na ovaj način doprinijeti znatno čišćem gradu, posebno nakon specifične situacije izazvane koronavirusom kada nije bilo pojačane aktivnosti čišćenja i kada se znatno povećao broj nelegalnih deponija. Svakako bih naglasio kako je i na nama, kao Gradu da radimo na poboljšanju mogućnosti legalnoga odlaganja otpada što će se postići otvaranjem reciklažnoga dvorišta koje će, naglasio bih i ovom prilikom biti dostupno isključivo građanima s područja grada Solina – rekao je gradonačelnik.
U reciklažnom dvorištu će se između ostaloga prihvaćati građevinski otpad nastao u kućanstvu i to maksimalno 200 kilograma po kućanstvu u šest mjeseci. Naime, riječ je o građevinskom otpadu koji nastaje prilikom manjih zahvata ili sitnih popravaka dok bi se problem većih količina građevinskoga otpada trebao riješiti izgradnjom reciklažnog dvorišta tvrtke »Cemex«.

M. B. J.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću