POČETKOM MJESECA RUJNA ODRŽANA TREĆA PO REDU SJEDNICA NOVOGA SAZIVA GRADSKOGA VIJEĆA – U demokratskom duhu

SOLINSKA KRONIKA 325, 15. rujna 2021.

Na dnevnomu redu sjednice našli su se prijedlozi vezani uz razrješenja dosadašnjih te imenovanja novih članova upravih vijeća ustanova u vlasništvu Grada, Javne ustanove u kulturi »Zvonimir«, Gradske knjižnice i Dječjega vrtića »Cvrčak«.
Na zahtjev vijećnice Ivane Sedlar (HDZ) da se vijećnicima obrazlože razlozi navedenih prijedloga vijećnik Tihomir Bečko (DP) odgovorio je kako se radi o političkoj odluci

Solinsko Gradsko vijeće treću po redu sjednicu održanu 1. rujna započelo je poprilično burno. Naime do rasprave je došlo već prilikom usvajanja dnevnoga reda na kojemu su se našli prijedlozi vezani uz razrješenja dosadašnjih te imenovanja novih članova upravih vijeća ustanova u vlasništvu Grada, Javne ustanove u kulturi »Zvonimir«, Gradske knjižnice i Dječjega vrtića »Cvrčak«. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Goran Miličević naglasio je kako su navedeni prijedlozi nezakoniti.

– Na dnevni red stavljate nezakonite točke, a istovremeno izostavljate one koje su od posebne važnosti za naše sugrađane kao što je izjednačavanje cijena u gradskim i privatnim vrtićima te rebalans proračuna – rekao je Miličević postavljajući pitanje moralne i financijske odgovornosti koja proizlazi iz ovakvih postupaka.

Nezakonitost rada i rebalans

Unatoč činjenici da je i tajnik Grada Ante Ljubičić upozorio kako je razrješenje i imenovanje članova Upravnoga vijeća DV-a »Cvrčak« u gradonačelnikovoj nadležnosti predstavnici vladajuće većine u Gradskomu vijeću nisu odustali od predloženoga dnevnog reda.

– Ukoliko smatrate da ne radimo po zakonu obratite se institucijama koje su iznad nas i tražite pravorijek. One će odrediti tko je u pravu, a tko u krivu – poručio je predsjednik Gradskoga vijeća Solina Ivan Andabak (NLM) osvrćući se i na primjedbu o ne stavljanju rebalansa proračuna na dnevni red sjednice.

– Prijedlog rebalansa službeno sam zaprimio 27. kolovoza. To je iznimno važan dokument i traži detaljno razmatranje, stoga nismo bili u mogućnosti uvrstiti ga u ovu sjednicu. O njemu će se raspravljati u zakonskomu roku koji iznosi 30 dana od dana službenoga zaprimanja dokumentacije – poručio je Andabak.

Gradonačelnik Dalibor Ninčević potvrdio je kako je navedeni datum službenoga dostavljanja prijedloga rebalansa točan, međutim istaknuo je kako je nacrt rebalansa predsjedniku Gradskoga vijeća dostavio još 26. srpnja te na isti nije dobio odgovor.

Usprkos Statutu

Uslijedio je prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnoga vijeća JUK »Zvonimir«, Grge Bućana, Joška Stričevića i Vatroslava Japirka, te imenovanje novih, Sare Bekavac, Anite Tešije i Sonje Mlačić. Na zahtjev vijećnice Ivane Sedlar (HDZ) da se vijećnicima obrazlože razlozi navedenih prijedloga vijećnik Tihomir Bečko (DP) odgovorio je kako se radi o političkoj odluci. Za riječ se javio i vijećnik Željko Ljubičić (HDZ) koji je upozorio kako se prilikom donošenja odluke o razrješenju nije poštivao statut JUK »Zvonimir«, međutim prijedlog je u konačnici ipak usvojen uz 8 glasova protiv vijećnika HDZ-a.

Sljedeća točka dnevnoga reda odnosila se na razrješenje članova Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Solin, Tomislava Ivanovića, Ante Spajića i Nade Topić. Najviše polemike izazvalo je razrješenje dr. sc. Nade Topić, diplomirane knjižničarke, koja je nedavno od strane Ministarstva kulture i medija RH promovirana u zvanje knjižničarske savjetnice, što je najviše zvanje u knjižničarskoj struci. Osim toga dr. sc. Nada Topić članica je Upravnoga odbora Hrvatskog knjižničarskog društva te međunarodne organizacije SHARP, Društva za povijest autorstva, čitanja i nakladništva.

Vijećnica Ivana Sedlar (HDZ) pročitala je ovom prilikom dopis kojega je Nada Topić poslala na elektroničke adrese solinskih gradskih vijećnika tražeći da joj se obrazlože razlozi njezina razrješenja, posebno uzimajući u obzir činjenicu da nikada nije bila članica ni jedne političke stranke.

– Naglasila bih i to da dr. sc. Topić do održavanja sjednice nije dobila odgovor vladajuće većine koja predlaže njezino razrješenje – rekla je vijećnica Sedlar.

Gradonačelnikova isprika

Unatoč iznesenim činjenicama vijećnici koji čine većinu u Gradskomu vijeću glasali su za predloženo razrješenje koje uključuje i dr. sc. Nadu Topić nakon čega joj se gradonačelnik Dalibor Ninčević javno ispričao.

– S obzirom da je dr. Nada Topić na moju zamolbu kao nestranačka osoba pristala biti član Upravnoga vijeća, osobno joj se ispričavam i mogu reći da me je bilo sram slušati tijek rasprave, odnosno obrazloženja vladajuće većine, o tome zašto su neke osobe kompetentnije od drugih – rekao je gradonačelnik Ninčević.

Razriješene članove trebali su zamijeniti novi, Anđela Bešlić, Snježana Rađa i Petra Herceg, međutim utvrđeno je kako kandidatkinja Anđela Bešlić, koja ima status studentice ne ispunjava uvjete propisane Statutom prema kojima se u Upravno vijeće Knjižnice može imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij.

Nakon glasovanja tijekom kojega je 8 vijećnika HDZ-a bilo protiv predloženoga imenovanja, a dvoje vijećnika NLM-a suzdržano, navedeni prijedlog nije usvojen.

Povlačenje točki s dnevnoga reda

O razrješenju i imenovanju članova Upravnoga vijeća DV-a »Cvrčak« ovom se prilikom nije raspravljalo jer je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Bečko neposredno prije predstavljanja prijedloga zatražio da se ova točka povuče s dnevnoga reda sjednice.

Osim o prije navedenim točkama vijećnici su odlučivali i o prijedlozima odluka o dodjeli osobnih i kolektivnih nagrada te nagradi za životno djelo Grada Solina za 2021. Osobne nagrade grada Solina za proteklu godinu dodijeljene su doc. dr. sc. Željku Ninčeviću, posthumno, streljašici Mariji Marović i boksaču Luki Plantiću. Kolektivnu nagradu ponijele su dvije udruge iz Kučina, Bratovšina sv. Luke i klapa »Krunik«, dok je nagrada za životno djelo dodijeljena dugogodišnjem sportskom djelatniku i rukometnom treneru Anti Božiću Ćoniju, posthumno.

Mjesečno 900 kuna

Visina mjesečne naknade zamjenika predsjednika Gradskoga vijeća Solina, Davora Mikasa (Bolji Solin) i Zdravka Perka (HDZ) bit će jednaka naknadi ostalih vijećnika i iznosit će 900 kuna neto.

Naime, na prošloj sjednici je predloženo da visina naknade dopredsjednika GV-a bude viša za 270 kuna od naknade vijećnika s čime se spomenuti dopredsjednici nisu složili. Nakon odgađanja donošenja ove odluke i ponovljenoga apela dopredsjednika Zdravka Perka vijećnici su ipak usvojili prijedlog da se ona izjednači s naknadom ostalih članova GV-a.

Sukladno tome svi vijećnici imaju istu naknadu, u iznosu od 900 kuna mjesečno, a samo predsjednik GV-a prima viši iznos, točnije 1 350 kuna neto.

Vanjski članovi radnih tijela GV-a, za koje je vijećnik Tihomir Bečko (DP) na prošloj sjednici zatražio naknadu od 300 kuna i dalje će primati 200 kuna mjesečno.

Dugopolje i Muć se odvajaju, Klis stoji

Pročelnik Upravnoga odjela za pravne i opće poslove Ante Ljubičić predstavio je vijećnicima prijedlog odluke o podjeli Dječjega vrtića »Cvrčak«, odnosno formiranju novoga vrtića »Maslačak« kojega osnivaju općine Dugopolje i Muć.

– Osnivanjem nove ustanove DV »Maslačak« sa sjedištem u Dugopolju vrtićka ustanova »Cvrčak« nastavit će s obavljanjem svoje dosadašnje djelatnosti. Ovu odluku bi nakon GV-a Solina trebala usvojiti i općinska vijeća općina Klis, Muć i Dugopolje – objasnio je Ljubičić.

Navedeni prijedlog otvorio je pitanje odvajanja općine Klis iz vrtićke ustanove »Cvrčak«, a potaknuo ga je vijećnik Renato Prkić (HDZ).

– Nadao sam se da će se u spomenutomu postupku razdvajanja ustanove naći i općina Klis te smatram kako treba obaviti dodatne razgovore s predstavnicima navedene općine kako bi se u prijedlog o razdvajanju mogla uvrstiti i odluka o vremenskomu roku u kojemu bi došlo do njihova razdruživanja iz DV-a »Cvrčak« – rekao je Prkić.

Klub vijećnika HDZ-a zatražio je stanku zbog dodatne rasprave o prijedlogu vijećnika Prkića nakon čega je gradonačelnik Dalibor Ninčević kao predlagatelj donio odluku da se ova točka odgodi za jednu od sljedećih sjednica kako bi se u međuvremenu obavili dodatni razgovori s predstavnicima općine Klis.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Od POS-a do gradelavanja na groblju

Vijećnici su se na trećoj sjednici zanimali za pitanja vezana uz projekte Poticane stanogradnje, sigurnosti u prometu, planiranu izgradnju Kulturnoga centra i cestovnoga odvojka uz trgovački centar »Salona Mall«, izgradnju kanalizacijske mreže u Arapovcu, rješavanje pitanja Poslovnoga centra Priko vode…

Goran Milavić (NLM) ponovio je na početku vijećničkih pitanja zahtjev iznesen na prošloj sjednci GV-a o potrebi analize komunalnoga opremanja zemljišta na prostoru Ilijin potok na kojemu je planirana izgradnja stanova iz Programa poticane stanogradnje. Osim toga još jednom je istaknuo problem brze vožnje u Ulici put mira koja ugrožava sigurnost pješaka, a posebno učenika obližnje OŠ kraljice Jelene.

– Svakako bih upozorio i na problem parkiranja na nogostupima što predstavlja dodatnu ugrozu. Pod hitno treba poduzeti određene preventivne radnje, postaviti dodatne uspornike ili video nadzor – predložio je vijećnik Milavić.

Arheologija ispod kulture

Na prostoru planiranoga Kulturnoga centra pronađen je izuzetno vrijedan arheološki lokalitet

Vijećnika Renata Prkića (HDZ) zanimalo je u kojoj je fazi projekt izgradnje Kulturnoga centra kod PPC-a Solin, a odgovorila mu je pročelnica Odjela za europske fondove Marijana Žižić ističući kako je tijekom provedenih istraživanja utvrđena arheološka struktura koja će biti prezentirana u sklopu objekta.

– Vrijedni arheološki nalazi uvjetuju dodatna geotehnička istraživanja kako bi se utvrdio način izgradnje temelja budućeg objekta. Očekuje nas sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture nakon čega ćemo utvrditi terminski plan projekta – rekla je pročelnica Žižić.

Vijećnica Ivana Sedlar (HDZ) istaknula je potrebu postavljanja dodatnih sigurnosnih oznaka u ulici Kliški put u kojoj su u tijeku radovi, a kojom prolazi dio učenika OŠ don Lovre Katića. Sedlar se zanimala i za rokove početka izgradnje prometnoga odvojka za naselja Priko vode, Mravince i Kučine pokraj trgovačkoga centra »Salona Mall«, a odgovor joj je dao gradonačelnik Ninčević ističući kako će od uprave Hrvatskih cesta zatražiti pisano očitovanje koje će potom predočiti gradskim vijećnicima.

Sedlar je ovom prilikom uputila i apel da se Grad Solin i Gradsko vijeće uključe u akciju prikupljanja sredstava za liječenje naše teško bolesne sugrađanke Vande Lončar.

Bez kanalizacije u 2021.

Vijećnik Josip Brčić (Bolji Solin) i na ovoj je sjednici istaknuo potrebu bržega rješavanja izgradnje kanalizacijske infrastrukture na području Arapovca.
– Smatram kako je to prioritetno područje jer spada u 1. zonu grada i obuhvaća najveći skup objekata koji još uvijek nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu – rekao je Brčić.

Prema riječima gradonačelnika Dalibora Ninčevića navedeni projekt realizirat će se u sklopu projekata Aglomeracije koju provodi tvrtka Vodovod i kanalizacija.

– Prema informacijama koje imam ViK krajem rujna planira provesti otvaranje ponuda pristiglih na natječaj za izvođača radova, a početak realizacije najavljen je za proljeće sljedeće godine – najavio je gradonačelnik.

Isplativost uređenja Poslovnoga centra

Brčić je iznio i prijedlog modela po kojemu bi se moglo provesti uređenje Poslovnoga centra Priko vode koji je u vrlo lošem stanju.
– Uređenje bi se financiralo putem kredita banke, a jamac bi bila pričuva objekta. Navedeno zahtijeva suglasnost Grada koji posjeduje 32 posto udjela u objektu te tvrtke »Cicero« koja upravlja s 22 posto površine objekta – rekao je Brčić pozivajući Grad da se priključi ovoj inicijativi.

Vijećnik Goran Miličević (HDZ) zanimao se za dinamiku izgradnje novoga grobljanskog polja na Novom solinskom groblju.

Prema riječima upravitelja Vlastitoga komunalnog pogona Grada Solina Ante Parčine u planu je raspisivanje natječaja za odabir izvođača radova za grobno polje XXIII sa 69 ukopnih mjesta za koje su već osigurana sredstva u proračunu.

Miličević je upozorio i na prometni nered koji u dane vikenda vlada pored ugostiteljskih objekata, a posebno pored Caffe bara »Aura« gdje nepropisno parkirana vozila blokiraju jednu prometnu traku.

Navedena problematika otvorila je i pitanje rada prometnih i komunalnih redara u dane vikenda te je zatraženo da se razmotri mogućnost dodatnoga zapošljavanja jednoga prometnog redara kako bi se omogućio rad ove službe subotom poslije podne i nedjeljom.

Miličević je iznio i problem previsokih uspornika postavljenih u Matoševoj ulici.

Vesela druženja na groblju

Vijećnik Davor Mikas (Bolji Solin) osvrnuo se na vijest koja je nedavno objavljena u velikom broju medija, a odnosi se na »gradelavanje« koje su djelatnici Vlastitoga pogona obavljali na Novom groblju.

– Utvrdili smo kako je dio naših djelatnika doista pripremao hranu na spomenutom prostoru i ta neprimjerena praksa je odmah obustavljena – odgovorio je Ante Parčina.

Vijećnik Zdravko Perko (HDZ) i ovom je prilikom iznio apel da se u što skorijem roku poduzmu određene radnje kako bi se zaustavilo nelegalno odlaganje otpada na prostoru Mravinskoga gaja te je zatražio da se obavi nadzor nad radom ugostiteljskih objekata koji se nalaze u gradskim prostorima, a kojima upravljaju određene udruge.

Sigurnost prometovanja i održavanje cesta

Vijećnica Anita Perković Milišić (NLM) zatražila je da se dodatno označe pješački prijelazi u Ulici don Frane Bulića u kojoj se razvijaju nedopuštene brzine zbog čega je ugrožena sigurnost pješaka.

Vijećnika Damira Bekavca (NLM) zanimalo je postoji li plan upravljanja i održavanja prometnica koje su pod ingerencijom grada, a odgovorila mu je pročelnica Sanja Samardžija ističući kako se plan održavanja nerazvrstanih cesta donosi sukladno zahtjevima vijeća mjesnih odbora i procjeni ophodara.

Na prostoru nekadašnjega dječjeg igrališta u Rupotini sada se gradi objekt poslovnoga centra i dječjega vrtića

Vijećnik Tihomir Bečko (DP) zatražio je postavljanje nadzornih kamera na području Rupotine, točnije na dijelu od čvorišta Čikaluša prema Klisu kako bi se povećala prometna sigurnost. Bečko je iznio i potrebu uređenja dječjega igrališta u Rupotini budući da se na prostoru nekadašnjega igrališta sada gradi objekt poslovnoga centra i dječjega vrtića.

– Svojevremeno je u proračunu bila stavka uređenja igrališta na prostoru Žižine glavice, ali je ona u međuvremenu uklonjena. Možda bi upravo to bila dobra lokacija – predložio je vijećnik Bečko.

Vijećnik Mario Jaman (SDP) ponovio je potrebu rada komunalnih i prometnih redara u dane vikenda, a upozorio je i na više puta isticani komunalni nered koji vlada na prostoru uz izvor Jadra.

Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) zatražio je da mu se pisano dostave podaci o svim bankovnim transakcijama Grada, o svim sklopljenim ugovorima o djelu te o donacijama višim od 5 tisuća kuna za razdoblje od 1. siječnja 2019. do sada kao i svi putni troškovi isplaćeni u tekućoj godini.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću