PREDSTAVLJEN I USVOJEN PRORAČUN GRADA SOLINA ZA 2021. – Povećanje od 6 milijuna kuna

Solinska kronika 316, 15. prosinca 2020.

Zbog kašnjenja na izgradnji dječjega vrtića/škole Priko vode i poslovnoga centra Rupotina u 2020. neće se povući svih 15 milijuna kuna kredita »OTP banke« nego će se dio kredita u iznosu 2.3 milijuna povući do kraja veljače 2021. i to 1.3 milijuna za projekt vrtića/škole, a milijun kuna za poslovni centar Rupotina

Dovršetak izgradnje i uređenja novoga Vrtićkoga centra u naselju Priko vode prolongiran je za prve mjesece 2021.

Solinski gradski vijećnici usvojili su prijedlog konsolidiranog proračuna Grada za 2021. temeljem kojega su planirani prihodi u iznosu od 167.1 milijun kuna što u odnosu na prihode planirane izmjenama i dopunama proračuna za 2020. predstavlja povećanje od 6 milijuna kuna.
Prijedlog konsolidiranog proračuna za narednu godinu s projekcijama za 2022. i 2023. predstavio je gradonačelnik Dalibor Ninčević koji je u obrazloženju između ostaloga istaknuo kako se najviše smanjuju prihodi u stavci zaduživanja i to za 19.6 milijuna kuna.
– U 2020. planirali smo 22 milijuna kuna primitka od zaduživanja od kojih 15 milijuna čini kredit »OTP banke«, a 7 milijuna beskamatni zajam iz Državnoga proračuna – rekao je gradonačelnik ističući kako se u 2021. ne planira novo zaduživanje.
Zbog kašnjenja na izgradnji dječjega vrtića/škole Priko vode i poslovnoga centra Rupotina u 2020. nećemo povući svih 15 milijuna spomenutoga kredita »OTP banke« nego ćemo dio kredita u iznosu 2.3 milijuna povući do kraja veljače 2021. i to 1.3 milijuna za projekt vrtića/škole, a milijun kuna za poslovni centar Rupotina.

Više EU sredstava
Najviše se u odnosu na 2020. povećava stavka pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općega proračuna i to za 17.7 milijuna kuna.
Prema riječima gradonačelnika prvi razlog je povećanje prihoda od EU sredstava u 2021. Naime u 2020. EU sredstva su planirana u iznosu od 25.7 milijuna, a u 2021. u iznosu preko 32 milijuna, što predstavlja povećanje od 6.3 milijuna kuna.
– Drugi razlog su veće planirane pomoći iz Državnoga i županijskoga proračuna, Fonda za zaštitu okoliša i Županijske uprave za ceste. Tako su za izgradnju i opremanje škole Priko vode planirana sredstva Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 6.1 milijun kuna – rekao je gradonačelnik navodeći i treći razlog povećanja.
On se temelji na novoj odredbi o fiskalnom izravnanju prema kojem će Grad Solin u 2021. ostvariti pravo na pomoć iz Državnoga proračuna u iznosu od gotovo 7 ipo milijuna kuna.

Smanjenje prihoda
Najveće smanjenje prihoda u odnosu na 2020. bilježi se u stavci prihoda od poreza i to za 1.7 milijuna kuna, pri tom je uzeto u obzir da se od sljedeće godine zbog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak snižavaju porezne stope poreza na dohodak s 24 na 20 posto i s 36 na 30 posto. S ciljem kopmenzacije pada poreznih prihoda mijenja se i zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Osim toga kod formiranja ove stavke uzela se u obzir i aktualna situacija u gospodarstvu izazvana pandemijom korona virusa koja bi se, prema očekivanjima, u sljedećoj godini ipak mogla ublažiti.
Rashodi konsolidiranog proračuna za 2021. planirani su na način da budu veći od planiranih prihoda za 6.7 milijuna kuna odnosno za iznos procijenjenoga viška prihoda Grada Solina od 6.5 milijuna kuna i procijenjenoga viška prihoda JUUK »Zvonimir« za 225 tisuća kuna iskazan na dan 31. prosinca 2020. Sukladno navedenom planirani rashodi u 2021. iznose 173.8 milijuna i veći su od rashoda u 2020. za 11.8 milijuna kuna.

Povećanje rashoda na EU projektima
Najviše se povećavaju rashodi poslovanja i to za 6.8 milijuna kuna, a isti se odnose na EU projekt »Ljetne pozornice Splitske aglomeracije« prema kojim će Grad Solin u 2021. dio dobivenih sredstava prebaciti na partnere u projektu.
Smanjuju se i rashodi za zaposlene, za 118 tisuća kuna, jer se tijekom 2021. završava EU projekt »Solin za sve« i »Unaprijeđenje usluge predškolskog odgoja«, a plaće zaposlenih na tim projektima bile su uključene u ukupnu masu plaće.
Smanjenje ovoga rashoda bilo bi još veće da u 2021. nije predviđeno povećanje osnovice za obračun plaća. Naime, osnovica za obračun plaća korisnika proračuna utvrđena je u visini minimalne bruto plaće koja je u 2020. iznosila 4.062,51 kune, a odlukom Vlade RH visina minimalne bruto plaće u 2021. iznosit će 4.250,00 kuna.
U 2021. se povećavaju i izdaci za otplatu primljenih zajmova jer Grad treba vratiti 6.5 milijuna kuna beskamatnog zajma uzetog iz Državnog proračuna koji se koristio za povrat godišnjeg obračuna poreza i prireza na dohodak.
Oporbeni vijećnici, »Bolji Solin« i Nezavisna lista mladih, predložili su čitav niz amandmana vezanih uz preraspodjelu proračunskih sredstava, a prihvaćen je samo jedan pristigao od strane NLM-a.
Riječ je o smanjenju stavke za intelektualne usluge za 55 tisuća kuna koje bi se usmjerile na uređenje dječjega igrališta na prostoru Mjesnog odbora Kučine.
Svi ostali amandmani su uz detaljno obrazloženje odbijeni.
Proračun Grada Solina za 2021. usvojen je s dvanaest glasova za i devet glasova protiv.

GRADONAČELNIK DALIBOR NINČEVIĆ O GRADSKOMU FINANCIJSKOM PLANU ZA 2021.

Razvojni proračun

Dobivena je građevinska dozvola za uređenje »Glorijeta« pa u Gradu početkom sljedeće godine očekuju početak radova. Uz to je dobivena građevinska dozvola i za II. fazu projekta »Jadro izvor života«

– Financijski plan Grada za 2021. je ambiciozan, ali ostvariv – rekao je gradonačelnik Dalibor Ninčević komentirajući proračun za narednu godinu.
– Već sam tijekom predstavljanja proračunskih stavki rekao kako u ovim teškim vremenima i situaciji uzrokovanoj pandemijom virusa Covid-19 nije jednostavno planirati prihode. Unatoč tome smatram kako slobodno možemo reći da je ovaj proračun optimističan, ali i realan – rekao je gradonačelnik dodajući kako najveću stavku unutar proračuna predstavljaju investicije za koje je kroz razne gradske odjele predviđeno oko 62 milijuna kuna te da je stoga proračun za 2021. iznad svega razvojan.
– Najvažniji projekti koje ćemo realizirati u sljedećoj godini su dovršetak i otvaranje vrtićkog centra Priko vode, krajem siječnja ili početkom veljače sljedeće godine, zatim nastavak kontinuiranih radova na izgradnji Poslovnog centra Rupotina u kojem bi početkom sljedeće pedagoške godine otvorili novi vrtić i javne sadržaje namijenjene građanima. Tu je i dovršetak uređenja ljetne pozornice Gradina, projekta kojeg su obilježili zahtjevni arheološki radovi, ali koji će sasvim sigurno biti zaključen do početka Kulturnog ljeta 2021. – najavio je gradonačelnik obznanujući ovom prilikom skori početak radova na još jednom važnom projektu.
– Moram istaknuti da smo ovih dana dobili građevinsku dozvolu za uređenje »Glorijeta« tako da početkom sljedeće godine očekujemo početak radova. Uz to dobivena je građevinska dozvola i za II. fazu projekta »Jadro izvor života« te uskoro krećemo s raspisivanjem javne nabave – rekao je gradoančelnik osvrćući se i na one projekte koji unatoč višegodišnjim planiranjima još uvijek nisu realizirani, u prvom redu izgradnju infrastrukture i prometnica.
– Uglavnom je riječ o razlozima objektivne prirode, sporosti u izdavanju građevinskih dozvola i dugotrajnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Moram reći da smo konačno riješili pitanja važnih prometnica koje vode do osnovnih škola. Tu bih prije svega istaknuo Ulicu Svetog Nikole i Dudini u Svetom Kaju pored OŠ Vjekoslava Paraća te Kliški put pored OŠ don Lovre Katića, a vjerujem da ćemo sljedeće godine krenuti i s uređivanjem Ulice braće Radić od križanja s Ulicom Ante Starčevića do OŠ kralja Zvonimira – istaknuo je gradonačelnik osvrćući se i na prozivke vijećnika vezano uz izgradnju POS-ovih stanova na području grada Solina.
– Grad je prepoznao vrijednost ovoga projekta te osigurao vrlo vrijedno i atraktivno zemljište kao i kompletnu infrastrukturu. Riječ je o planu izgradnje 16 stanova na području Mjesnog odbora Sveti Kajo za koje je već proveden javni poziv i napravljena rang lista. Nažalost nakon tri provedena natječaja za izvođenje radova svaki put su stigle ponude koje su za tri do četiri milijuna kuna veće od procijenjene vrijednosti. Gradsko vijeće bi u ovom slučaju trebalo odlučiti hoće li Grad svojim proračunskim sredstvima pokriti tu razliku – objasnio je gradonačelnik.
Jedno od njegovih obrazloženja odnosilo se i na pitanja oporbenih vijećnika vezana uz financiranje Nogometnog kluba Solin koje je, prema njegovim riječima, transparentno kao i financiranje svih drugih sportskih klubova koji su pod okriljem Solinske zajednice sportova te su vijećnicima već predstavljeni kriteriji prema kojima se određuje visina iznosa za svaki pojedini klub.
– Na kraju bih još jednom istaknuo kako nas očekuje težak i zahtjevan posao u ostvarivanju prihoda, ali vjerujem da ćemo realizacijom brojnih projekata i programa život u našem gradu podići na još kvalitetniju razinu – poručio je gradonačelnik.

 

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću