PRETPOSLJEDNJA SJEDNICA AKTUALNOGA SAZIVA GRADSKOGA VIJEĆA

SOLINSKA KRONIKA 320, 15. travnja 2021.
Piše: Marijana BATARELO JELAVIĆ
Fotografije: Jakov TEKLIĆ, Arhiva Solinske kronike

Trideseta sjednica Gradskoga vijeća održana 23. ožujka donijela je izvješća o radu Gradonačelnika i gradskih ureda, financijskomu poslovanju »Zvonimira« i Gradske knjižnice, izvješća i programe Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, te uz vijećnička pitanja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA DO PROSINCA 2020. – Velika koordinacija

Gradonačelnik Dalibor Ninčević predstavio je izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2020. u kojemu je detaljno iznio podatke o djelovanju svoga ureda te svih gradskih odjela.

U navedenomu izvještajnom razdoblju gradonačelnik je donio 123 akta iz svoje nadležnosti te utvrdio 34 prijedloga koja je proslijedio Gradskomu vijeću na raspravu i donošenje. Radi što bolje i učinkovitije koordinacije rada jednom tjedno održava kolegij kojemu su nazočni svi pročelnici i njegov zamjenik, a po potrebi i šefovi službi.

Uz to, ured gradonačelnika neprestano organizira prijem građana, svakoga utorka i petka.
U dijelu izvješća koji se odnosi na rad Odsjeka za proračun i računovodstvo između ostaloga je istaknuta isplata 225 jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim građanima te potpora za novorođenu djecu kao i isplata novčanih potpora za obitelji s 4 i više djece koju trenutačno koristi 98 solinskih obitelji.

Rotor, raskrižje, ulice i zgrade

Pod okriljem Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom provodio se intenzivan rad na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta pa su tako u izvještajnom razdoblju dovršeni radovi na izgradnji rotora na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Petra Krešimira IV., završena je rekonstrukcija raskrižja Tuđmanove i Zvonimirove ulice te prva faza proširenja ulice Put Krunika u Kučinama.

Radovi na izgradnji Poslovnoga centra Rupotina teku prema očekivanomu planu

U istom razdoblju započela je rekonstrukcija dijela Ulice Petra Kružića u Srednjoj strani i dijela Ulice don Petra Peroša u Mravincima. Istovremeno su se obavljali radovi na izgradnji dječjega vrtića i škole Priko vode, koji su u ožujku ove godine započeli s radom, te radovi na izgradnji Poslovnoga centra Rupotina.

»Online« prometni redari

U izvješću su navedeni i rezultati rada prometnoga redarstva koje je u razdoblju od srpnja do prosinca prošle godine zabilježilo ukupno 1052 postupanja prema nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima, a navedena brojka rezultat je uvođenja sustava video nadzora za praćenje prometa koji je omogućio kontinuiranu kontrolu prometa na frekventnim gradskim lokacijama. Svakako treba istaknuti da nadzor video sustavom pored represivne ima i preventivnu funkciju.

Rad Odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i EU fondove obilježile su potpore poduzetnicima i mjere pomoći uslijed pandemije Covid-19 te potpore za poticanje osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata za koje je u navedenomu razdoblju izdvojeno 900 tisuća kuna.

16 milijuna za predškolski

U izvješću Odjela za javne djelatnosti znatna izdvajanja zabilježena su u stavci predškolskoga odgoja u kojega je u drugoj polovici 2020. uloženo nešto više od 15.9 milijuna kuna. U istomu razdoblju zabilježeno je 553 tisuće kuna izdvajanja za stipendije učenicima i studentima te gotovo 207 tisuća kuna za financiranje rada osobnih pomoćnika u nastavi za djecu s posebnim potrebama.

Izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovini 2020. usvojeno je s četiri glasa protiv.

PREDSTAVLJANJE GODIŠNJEGA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA – Optimističan pogled u budućnost

Tijekom predstavljanja godišnjega izvještaja o izvršenju proračuna koji se našao na dnevnom redu 30. sjednice Gradskoga vijeća gradonačelnik Dalibor Ninčević istaknuo je kako su ukupni prihodi konsolidiranoga proračuna Grada Solina u 2020. iznosili 142.399 milijuna kuna, a rashodi 132.944 milijuna dok konačni višak prihoda za prijenos u 2021. iznosi 10.5 milijuna, zahvaljujući višku prenesenomu iz prethodnih godina.

Prihodi ostvareni u 2020. manji su od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, a najveće smanjenje zabilježeno je u stavci poreza i prireza na dohodak, 5.321 milijun kuna, zbog utjecaja pandemije koronavirusa na gospodarsku aktivnost. Iz istoga razloga smanjeni su i prihodi od komunalnoga doprinosa i naknada za 3.561 milijuna kuna. Najveća pozitivna odstupanja od plana zabilježena su u dijelu pomoći iz državnoga proračuna, odnosno u sredstvima namijenjenima provedbi EU projekata koji su u 2020. ostvareni u iznosu od 15.946 milijuna kuna.

Rashodi konsolidiranoga proračuna u protekloj godini bili su za gotovo 171 tisuću kuna veći u odnosu na prethodnu godinu, a najveće odstupanje iskazano je u stavci građevinski objekti. Naime u 2020. za ovu je stavku izdvojeno 28.480 milijuna kuna što je za 11.750 milijuna više nego u 2019, a glavni je razlog ovoga povećanja ulaganje u izgradnju dječjega vrtića i škole u naselju Priko vode te Poslovnoga centra Rupotina.

– U 2020. pogodila nas je pandemija uslijed koje su značajno pali prihodi od gospodarske aktivnosti i komunalnih naknada. Ipak kad podvučem crtu pod ovakve financijske rezultate smatram da svi možemo biti zadovoljni i s optimizmom gledati dalje – rekao je gradonačelnik Dalibor Ninčević komentirajući netom predstavljeno ostvarenje proračuna.

Zadovoljstvo financijskim rezultatom ostvarenim u 2020. iskazao je i predsjednik solinskoga Gradskog vijeća Renato Prkić (HDZ) upućujući čestitke gradonačelniku i svim gradskim službama jer su u ovim iznimno zahtjevnim vremenima uspješno realizirali proračunske planove.

Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) istaknuo je loše stanje prostora Doma zdravlja u kojemu djeluju solinski pedijatri te ga je zanimalo može li Grad uložiti određena sredstva u njihovo uređenje.

– Dom zdravlja je pod nadležnošću Županije, ali Grad će se rado odazvati i sudjelovati u uređenju prostora. Napomenuo bih da smo posljednjih godina intenzivno radili na osiguravanju potrebnoga kadra, jer je jedna pedijatrica otišla u mirovinu, te smo osigurali da djeca ne ostanu bez pedijatrijske skrbi – rekao je gradonačelnik najavljujući skoru izgradnju aneksa Doma zdravlja s novom ljekarnom i dodatnim ordinacijama koje će znatno unaprijediti uvjete rada.

Izvješće o izvršenju proračuna Grada Solina za 2020. usvojeno je većinom glasova.

IZVJEŠĆA O FINANCIJSKOMU POSLOVANJU »ZVONIMIRA« I GRADSKE KNJIŽNICE – Korona opečatila kulturu

Na dnevnomu redu sjednice Gradskoga vijeća održane 23. ožujka našlo se izvješće o radu i izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi »Zvonimir« Solin za 2020., a predstavio ga je ravnatelj Ustanove Tonći Ćićerić.

– Naša Ustanova se u 2020. suočila s izazovima pandemije virusa uslijed koje su kao i u čitavom kulturnom sektoru, bile nužne brze prilagodbe – rekao je Ćićerić dodajući kako je produkcija prilagođena propisanim epidemiološkim mjerama te je, u skladu s time realizirana većina planiranih kulturnih programa.

– Raznovrsna djelatnost Ustanove koja u svomu okrilju producira više različitih, specifičnih programskih područja, stvorila je u proteklomu predmetnom razdoblju žive i atraktivne kulturne programe koji su prepoznati od publike i stručne javnosti. Veliki broj produciranih kulturnih programa, onih koji su se izveli u »live« obliku kao i onih virtualnih koji su emitirani na društvenim mrežama i ostalim mrežnim platformama, pokazao je da »Zvonimir« ima potencijal za intenzivnu cjelogodišnju kulturnu produkciju – rekao je Ćićerić.

Virutalno nadopunjava realno

Kulturna djelatnost »Zvonimira« i Gradske knjižnice u pandemijom obilježenoj godini nadopunjavana je virtualnim programima koji nikako ne mogu zamijeniti izvorne oblike

– Svakako bih istaknuo da je Ustanova tijekom »lockdowna« emitirala ukupno 21 virtualni program, te da su ti programi dosegli preko 300 tisuća korisnika društvenih mreža, a cjelovito su pregledani preko 31 tisuću puta. Izdvojio bih i 25. Solinsko kulturno ljeto s ukupno 40 produkcija u glazbenom, dramskom, likovnom, književnom i dječjem programu, kojima je prisustvovalo ukupno 5 125 gledatelja – izvijestio je Ćićerić osvrćući se i na infrastrukturne probleme Ustanove koji često predstavljaju ograničenja za realizaciju ambicioznijih projekata.

– Realizacijom kapitalnih infrastrukturnih projekata u kulturi koje provodi Grad Solin, a u kojima JUK »Zvonimir« ima ulogu glavnoga partnera stvorit će se optimalni uvjeti za perspektivan razvoj kulturnoga života u Solinu – najavio je Ćićerić.

Vijećnik Ivan Andabak(NLM) zanimao se za proces digitalizacije svih dosadašnjih brojeva »Solinske kronike« koja se u kontinuitetu tiska od 1994. te predstavlja neizmjerno vrijedan izvor informacija vezanih uz povijest današnjega Solina.

Prema riječima ravnatelja Tonća Ćićerića u tijeku je opsežan proces digitalizacije koji bi se trebao realizirati kroz određeno vrijeme nakon čega će svi brojevi ove tiskovine biti dostupni i u elektroničkomu obliku.

Uslijedilo je izvješće o financijskom poslovanju za 2020. prema kojem je JUK »Zvonimir« ostvario nešto više od 2.674 milijuna kuna prihoda te 2.699 milijuna rashoda.
– Manjku od oko 24 tisuće dodan je višak prihoda prenesen iz prethodnih godina tako da je »Zvonimir« u 2021. ušao s viškom koji iznosi nešto više od 233 tisuće kuna – izvijestio je ravnatelj Ćićerić.

Iznad Standarda

Sljedeće dvije točke dnevnoga reda odnosile su se na izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin u protekloj godini, a predstavio ih je ravnatelj Ivan Peroš.

– Nažalost zbog epidemije koronavirusa i »lockdowna« došlo je do znatnoga pada posjećenosti Knjižnice tijekom 2020. Ovaj pad se u manjoj mjeri odnosi na posudbu knjižne građe, a u znatno većoj mjeri na posjećenost kulturnih i animacijsko-edukacijskih aktivnosti koje su se od travnja prošle godine najvećim dijelom odvijale virtualno – rekao je Peroš dodajući kako je Gradska knjižnica Solin tijekom 2020. zabilježila ukupno 27 564 posjetitelja što je za 58 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

– U 2020. smo održali ukupno 29 virtualnih aktivnosti za djecu i odrasle koje je na našoj mrežnoj stranici i YouTube kanalu pogledalo ukupno 4 939 gledatelja – izvijestio je Peroš napominjući kako je tijekom 2020. provedena kompletna revizija ukupnoga fonda Knjižnice.

– Na dan 31. prosinca 2020. naša je Knjižnica u svom fondu imala 63 887 jedinica knjižnične građe – rekao je ravnatelj napominjući kako knjižnice koje obuhvaćaju područje na kojem živi od 20 do 35 tisuća stanovnika, a kojima pripada i solinska knjižnica, trebaju u svom fondu imati 2 knjige po stanovniku.

– Uzimajući u obzir službene podatke popisa stanovništva iz 2011. proizlazi da naša Knjižnica u svom knjižnom fondu ima 2.63 knjige po stanovniku što je više nego standardi propisuju – rekao je Peroš.

Ukupni prihodi Gradske knjižnice Solin u 2020. iznosili su 2.279 milijuna kuna, a rashodi 2.253 milijuna tako da je ova ustanova u tekuću godinu ušla s 26 tisuća kuna viška prihoda.

PROGRAMI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SOLINA ZA 2020. – Solinski krematorij

Pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija predstavila je solinskim vijećnicima programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020.

Za građenje komunalne infrastrukture u navedenomu razdoblju izdvojeno je 8.861 milijuna kuna što je za oko 1.058 milijuna manje od planiranoga, dok je održavanje financirano s 12.332 milijuna što u odnosu na plan predstavlja smanjenje od 1.237 milijuna.

Za gradnju nerazvrstanih cesta izdvojeno je 2.131 milijuna kuna što je za oko 228 tisuća manje od planiranoga. Navedenim sredstvima financirana je gradnja križanja u Držićevoj ulici i spojne ceste Mosećka-Kozjačka te kupnja zemljišta za planiranu gradnju spojne ceste Stjepana Radića – Zvonimirova, zemljišta za realizaciju izgradnje III. faze prometnice na predjelu Bunje i zemljišta na kojemu je planirana izgradnja prometnice na Karabašu.

Prema iznesenim idejama vijećnika NLM-a Grad Solin bi se izgradnjom krematorija uz mrtvačnicu na Novom solinskom groblju dodatno pozicionirao na širem društvenom području

U program gradnje javnih površina uloženo je nešto više od 835 tisuća kuna što je za 13 tisuća manje od planiranoga, a realiziran je otkup zemljišta za buduće javne sadržaje na križanju ulica Dražena Kuduza i Kneza Domagoja te provedena arheološka istraživanja na zemljištu pored Šuplje crkve na kojem je planirano uređenje parkirališta.

Gradnja javnih zelenih površina financirana je s 1.113 milijuna proračunskih sredstava od kojih je znatan dio uložen u gradnju dječjih igrališta, dok je za postavljanje nove rasvjete na području grada izdvojeno oko 263 tisuće kuna.

Nešto više od gotovo 4 milijuna uložena se u održavanje nerazvrstanih cesta, oko 3 milijuna u održavanje ulica i javnih površina, gotovo 2.5 milijuna stajalo je održavanje čistoće javnih površina, a 1.7 milijuna održavanje javne rasvjete.

Za potrebe izgradnje groblja izdvojeno je gotovo 655 tisuća kuna od kojih je 118 tisuća uloženo u izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Novom groblju u Solinu. Vijećnika Ivana Andabaka (NLM) zanimalo je može li se uz mrtvačnicu izgraditi i krematorij kojega nema na ovom području.

Međutim, prema riječima upravitelja Vlastitoga komunalnog pogona Ante Parčine o takvoj ideji se nije razmišljalo jer ona zahtijeva znatna ulaganja koja bi se trebala rješavati na široj razini.

IZVJEŠĆE O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOGA OTPADA, TROŠKOVIMA UKLANJANJA I PROVEDBI PREVENTIVNIH MJERA – Grad se maksimalno trudi…

Predstavljajući gradskim vijećnicima izvješće o lokacijama i količinama odbačenoga otpada, troškovima uklanjanja i provedbi preventivnih mjera pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija istaknula je kako je Grad Solin troškove sanacije divljih odlagališta tijekom 2020. izdvojio čak 396 tisuća kuna, a sakupljeno je i zbrinuto oko 300 kubnih metara otpada.

U okviru provedbe mjera za sprečavanje nepropisnoga odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje istoga Grad je postavio 24 obavijesne ploče upozorenja i zabrane kao i fizičke prepreke u obliku betonskih blokova na 5 lokacija te metalnih lanaca na 3 lokacije. U ove preventivne radnje utrošeno je 50 tisuća kuna proračunskih sredstava.

Uz to se kao posebna mjera zaštite i sprečavanja, odnosno evidentiranja počinitelja kao i samih radnji nelegalnoga odlaganja otpada, tijekom prošle godine nastavilo s aktivnostima na ugradnji sustava video nadzora. U sklopu ove mjere instaliran je video nadzor na 4 lokacije koje su ocijenjene kao problematične, a za troškove ugradnje izdvojeno je 160 tisuća kuna.

Grad Solin je za troškove sanacije divljih odlagališta tijekom 2020. izdvojio čak 396 tisuća kuna, a sakupljeno je i zbrinuto oko 300 kubnih metara otpada

Važno je istaknuti da je čitavo područje Grada Solina temeljem sporazuma s ovlaštenim davateljem usluga obuhvaćeno odvozom otpada kao i preuzimanjem krupnoga otpada na kućnomu pragu. Ova usluga je građanima dostupna i putem reciklažnoga dvorišta u Ulici Joze Kljakovića Šantića, a svakako treba napomenuti kako Grad u sklopu izmjena i dopuna PPU-a planira utvrditi još jednu lokaciju za reciklažno dvorište na području Karabaša, a prema riječima pročelnice Samardžije, razmatra se mogućnost da se na ovoj lokaciji organizira i prikupljanje građevnoga otpada.

Vezano uz odlaganje građevnoga otpada gradonačelnik Dalibor Ninčević najavio je skoro otvaranje »Cemexova« reciklažnoga dvorišta na području rudnika Sv. Juraj u kojem će i Solinjani imati mogućnost odlaganja ove vrste otpada.

Vijećnik Zdravko Perko (HDZ) istaknuo je potrebu većega ulaganja u prevenciju odlaganja nelegalnog otpada.
– Smatram da bi mjere prevencije trebalo provesti prije uklanjanja otpada s neke lokacije te tako najprije spriječiti ponavljanje nelegalnih radnji, a tek onda krenuti s čišćenjem – komentirao je vijećnik Perko navodeći kao primjer prostor Mravinskoga gaja.

Vijećnik Marin Matijević (nezavisni) upozorio je na nove količine otpada na području Blaca te predložio da se postojeća kamera kod maloga bunkera implementira u sustav video-nadzora. Prema riječima gradonačelnika Grad je već donio odluku o implementaciji spomenute kamere u sustav nadzora kojega provode gradski djelatnici.

Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) zanimao se za učinkovitost rada sustava »Gradsko oko«, a odgovorila mu je pročelnica Samardžija ističući kako gradske službe uredno zaprimaju i prosljeđuju prijave građana nadležnim službama poput ŽUC-a, Hrvatskih voda i drugima, ovisno o vrsti problema, ali tu se nažalost događa određeni zastoj u komunikaciji.

Vijećnici su u sklopu radnih materijala dobili popis s grafičkim prikazom svih lokacija nelegalno odloženoga otpada, a navedeno izvješće usvojeno s dva glasa protiv i jednim suzdržanim.

PREDSTAVLJENE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UREĐENJU PROMETA – Vranjic za pješake

Na sjednici Gradskoga vijeća predstavljene su izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa na području Grada Solina, točnije elaborati o uređenju prometne signalizacije naselja Mravince i Kučine te naselja Vranjic.

– Svrha je ovih elaborata uređenje prometne signalizacije u navedenim naseljima gdje je postojeća signalizacija manjkava i dotrajala, zatim evidentiranje nastale promjene u prostoru odnosno novoizgrađene prometne površine, dodatno uređenje pješačkih zona, dodatno reguliranje zabrane zaustavljanja i parkiranja te izmjena režima prometa u pojedinim ulicama – istaknula je pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija naglasivši kako je cilj elaborata unaprjeđenje stanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

Sukladno predstavljenim elaboratima postojećoj Odluci o uređenju prometa na području grada Solina dodane su stavke prema kojima Ulica don Petra Peroša u Mravincima u dijelu od križanja s Ulicom 27. rujna postaje jednosmjerna u dužini od 215 metara niz ulicu odnosno sve do istočnoga kraka, a jednosmjerna će ubuduće biti i Ulica don Frane Bulića u Vranjicu i to u smjeru zapad – istok.

Na području Vranjičkoga poluotoka planirano je uvođenje sustava naplate parkiranja u svrhu brže izmjene vozila, odnosno olakšavanja lokalnom stanovništvu u pronalaženju parkirališnoga mjesta

U dijelu Odluke koji se odnosi na ograničavanje prometa dodana je zabrana prometovanja motornim vozilima čija nosivost prelazi 3.5 tona u Ulici obala pomoraca u Vranjicu te u Ulici Joška Matkovića u Kučinama. Nadalje zabranjuje se promet motornim vozilima čija nosivost prelazi 5 tona u odvojku Ulice Ljudevita Gaja prema naselju u Mravincima. Potpuna zabrana prometovanja vozilima određena je u ulicama: Don Luke Jelića, Ivićevoj ulici, Ulici mladih, Ulici hrvatske kraljice Jelene i Ulici hrvatskih pisaca u Vranjicu. Navedene ulice postaju isključivo pješačke.

U elaboratu su navedene i ulice u kojima se sukladno novim prometnim rješenjima uvodi ograničavanje brzine kretanja vozila, a isto će biti označeno propisanom prometnom signalizacijom.

Jedna od novosti odnosi se i na planirano uvođenje sustava naplate parkiranja na području Vranjičkoga poluotoka u svrhu brže izmjene vozila, odnosno olakšavanja lokalnom stanovništvu u pronalaženju parkirališnoga mjesta, posebno u ljetnim mjesecima.

VIJEČNIĆKA PITANJA – Prometno samoupravljanje

Vijećnik Ivan Andabak (NLM) upozorio je na neadekvatno stanje autobusnih stajališta na području Mjesnoga odbora Rupotina, odnosno na nedostatak nadstrešnica zbog čega su građani, od kojih je velik broj školaraca, izloženi svim vremenskim uvjetima.

Prema riječima pročelnice Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanje Samardžije problem kod uređenja autobusnih stajališta u Rupotini predstavljaju neriješeni imovinsko-pravni odnosi, točnije problemi s vlasništvom zemljišta.

Uz to Andabak se zanimao i za rješavanje prostora za rad Planinarskoga društva »sveti Jure Solin«. Pročelnica je odgovorila kako se radi na rješavanju adekvatnoga prostora.

Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) zatražio je da mu se pisano dostavi odgovor o prihodima koje NK »Omladinac« ostvaruje od iznajmljivanja terena s umjetnom travom u Vranjicu te podaci o dugovima koje je Grad otpisao u posljednje četiri godine.

Vijećnik Mario Jaman (SDP) upozorio je na prometni kaos u Ulici Jajići zbog novogradnji koje nemaju dovoljno parkirališnih mjesta pa se dio vozila parkira na prometnici.

– U Ulici Jajići je prometnim elaboratom bio planiran jednosmjerni režim prometa, ali građani su se pobunili protiv takvoga rješenja te skinuli postavljene znakove – odgovorila je pročelnica Samardžija.

Vijećnik Davor Mikas (Bolji Solin) zanimao se za dinamiku izgradnje rampi kod trgovačkoga centra »Salona Mall«, a odgovorio mu je gradonačelnik Dalibor Ninčević koji je rekao kako su Hrvatske ceste provele natječaj za odabir izvođača radova.

– U međuvremenu su otvorene ponude i čeka se odluka HC-a nakon čega, nadamo se, kreću i radovi – rekao je gradonačelnik.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću