VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA SOLINA ODRŽALO SJEDNICU »NA DALJINU« – Zaštititi obitelj najmlađega grada

SOLINSKA KRONIKA 15. studenoga 2020. Broj 315

Stručne službe iz domene socijalne skrbi i pravobraniteljstva ukazuju na izrazit porast nasilja povezanoga s obitelji stoga provedba inicijativa VPK-a, institucija i zainteresiranih pojedinaca zahtijeva dodatno osnaživanje Centra za djecu, mlade i obitelj kako bi se ostvarila bolja operativna priprema i realizacija programa i projekata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj te na razini Europske unije

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Solina redovitu radnu sjednicu, zbog aktuane epidemiološke situacije održalo je elektroničkim putem uz izmjenu radnih materijala, mišljenja i zaključaka od 19. do 23. listopada.
Tom prilikom napravljena je kratka analiza stanja i aktualnih tema sigurnosti u zajednici s naglaskom na činjenicu da je gotovo čitavu 2020. obilježila složena situacija uzrokovana epidemijom koronavirusa koja je značajno utjecala na životnu svakodnevicu, gospodarstvo, a posljedično i na sigurnost na svim razinama.
– Analiza ključnih parametara sigurnosti i njihova usporedba s prethodnim godinama, potvrđuje porast zabilježenih slučajeva neprihvatljivoga ponašanja te drugih oblika kriminaliteta – rekao je tajnik VPK-a Slobodan Marendić posebno ističući probleme obiteljskoga nasilja i disfunkcionalnih obitelji te njihov negativan utjecaj na kvalitetu životnoga okruženja.

Kriminalitet po godinama (devet mjeseci)

– Statistike u domeni obiteljskoga nasilja samo su jedan od indikatora negativnoga trenda, s prognozom dugoročno prisutnoga problema bez pravoga odgovora zajednice i odgovornih institucija – naglasio je Marendić napominjući kako se negativan trend kriminaliteta bilježi na području čitave države.
– Stručne službe iz domene socijalne skrbi i pravobraniteljstva ukazuju na izrazit porast nasilja povezanoga s obitelji, čak 56 posto više zabilježenih slučajeva na području RH u odnosu na prošlu godinu. Druga značajna stavka je stanje kriminaliteta na štetu imovine koje unatoč trendu minimalnoga porasta možemo ocijeniti zadovoljavajućim – rekao je Marendić ističući kako je razvoj kulture sigurnoga ponašanja ključan doprinos prevenciji imovinskoga kriminaliteta pa je stoga jedna od obveza Vijeća ustrajati na edukaciji i promociji dobrih rješenja te podržati inicijative povezane s unaprjeđenjem sigurnosti.
Članovi VPK iznosili su ovom prilikom i smjernice vezane uz izradu strateške procjene za razdoblje od 2021. do 2023. uzimajući u obzir ključne sigurnosne pokazatelje, utjecaj zdravstvene krize te porast slučajeva neprihvatljivogaa ponašanja povezanog s disfunkcionalnim obiteljima.
Istaknuta je potreba dodatnoga intenziviranja uloge VPK-a kroz kvalitetnije problemsko povezivanje kako na lokalnoj i regionalnoj razini, tako i u vertikali državnih institucija, a sve s ciljem privlačenja najbolje prakse, programa i projekata.

Kriminalitet po vrstama nasilja kroz protekle tri godine

– Provedba inicijativa VPK-a, institucija i zainteresiranih pojedinaca zahtjeva dodatno osnaživanje Centra za djecu, mlade i obitelj kako bi se ostvarila bolja operativna priprema i realizacija programa i projekata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na razini Europske unije – poručio je Marendić.
Nadalje, potrebno je kroz potvrđene aktivnosti školâ, udrugâ, institucijâ u Gradu i šire, ostvariti ulogu Vijeća kao tijela koordinacije koje će osigurati da najbolja već postojeća praksa zaživi u najvećem broju populacije i prostora kojemu je namijenjena. Isto tako treba ustrajati na suradnji s PU splitsko-dalmatinskom u projektu »Zajedno više možemo«, nastaviti proračunske potpore grada prema razrađenim kriterijima; socijalno ugrožene obitelji, đaci, studenti i drugo, te pružiti potporu udrugama, institucijama i pojedincima kod realizacije projekata s potvrđenim praktičnim doprinosom kvaliteti življenja.
Kako bi se unaprijedila situacijska prevencija i kultura sigurnosti potrebno je unaprijediti aktualni model brige o javnim površinama i otvorenim igralištima, jasno definirati ulogu preventivnoga obilaska i dinamiku obilaska te unaprijediti otklanjanja utvrđenih problema i obvezu preuzimanja inicijative kod značajnijih problema u javnomu prostoru. U ovomu segmentu trebalo bi potaknuti veću angažiranost Vijeća mjesnih odbora – navedeno je u zaključku elektroničke sjednice članova VPK-a.
U istom zaključku između ostaloga je istaknuta i potreba da se osiguraju određena proračunska sredstva za rad VPK-a i Centra za djecu, mlade i obitelj kao temeljne pretpostavke funkcionalnoga i praktičnog unapređenja.

 

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću