VIJEĆNIČKA PITANJA SA SEDME SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA – Strukturalni i komunalni problemi

SOLINSKA KRONIKA 329, 15. siječnja 2022.

Vedran Duvnjak (NLM) zatražio je da mu se pisanim putem dostave koeficijenti za obračun plaća svih zaposlenika Grada te računi za nabavku sprava namijenjenih uređenju planiranoga dječjeg igrališta u Draškovićevoj ulici. Tihomir Bečko (nezavisni) još jednom je postavio pitanje neriješenih granica s općinom Klis, a zanimao se i za elektrifikaciju Blaca te uređenje dječjega igrališta na Žižinoj glavici

Aktualni sat 7. sjednice Gradskoga vijeća otvorio je predsjednik Ivan Andabak (NLM) apelom da se materijali za Vijeće ubuduće dostavljaju u elektroničkomu umjesto u papirnatom obliku. Osim toga iznio je prijedlog splitskog ogranka Staroslavenskoga instituta, središnje hrvatske akademske ustanove za istraživanje hrvatske glagoljice i glagoljaštva, o postavljanju spomenika Ćirilu i Metodu u gradu Solinu.

Andabak se zanimao i za prijateljstvo grada Solina s drugim gradovima, a odgovor mu je dao dogradonačelnik Ivica Rakušić koji je istaknuo kako Solin trenutačno prijateljuje samo s talijanskim gradom Monte Compatria, ali da postoje inicijative za još nekoliko sklapanja prijateljskih odnosa, s gradovima Rama u Izraelu, Wadowice u Poljskoj i Rugao u Kini.

– Nažalost, panedemija virusa COVID-19 zaustavila je realizaciju tih planova i odgodila ih za neka bolja vremena – rekao je dogradonačelnik Rakušić.

Balotište uz groblje i javna nabava

Vijećnik Goran Miličević (HDZ) postavio je pitanje vezano uz uređenje bivšega balotišta pored Novoga groblja u Solinu, točnije zanimalo ga je što se planira napraviti na tom prostoru.

Prema riječima upravitelja Vlastitoga komunalnog pogona Ante Parčine u planu je uklanjanje postojećega montažnog objekta te prenamjena ovoga prostora u igralište namijenjeno djeci.

Vijećnik Zdravko Perko (HDZ) zanimao se za daljnje korake vezane uz Pravilnik o provedbi javne nabave.

– Znamo da je Ministarstvo uprave RH 19. studenoga dostavilo službenu odluku kojom daje za pravo gradonačelniku da obustavi primjenu akta donesenoga od strane Gradskoga vijeća međutim Gradsko vijeće nije postupilo sukladno navedenoj odluci pa me zanima što nas sada očekuje – pitao je vijećnik Perko.

– S obzirom da Gradsko vijeće nije u propisanom roku povuklo svoju nezakonitu odluku Ministarstvo je pokrenulo spor pred Upravnim sudom – odgovorio je gradonačelnik.

Nova lista za POS-ove stanove

Željko Ljubičić (HDZ) osvrnuo se na skori početak gradnje POS-ovih stanova u Svetomu Kaju te ga je u vezi s tim zanimalo je li istekla postojeća lista korisnika stanova, po kojim uvjetima će se formirati nova te planira li Grad i dalje sudjelovati u Programu poticane stanogradnje.

Gradnja POS-ovih stanova u Svetomu Kaju nakon dugogodišnjega procesa uskoro bi trebala započeti

Odgovorio mu je pročelnik Odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić ističući kako je lista korisnika POS-ovih stanova vrijedila do 1. prosinca 2021. te da je potrebno provesti natječaj za novu pri čemu će doći do korigiranja kriterija u skladu s potrebama građana.

– Prijedlog novih uvjeta će prije raspisivanja natječaja biti predstavljen Gradskomu vijeću, a nova lista će biti javno dostupna – rekao je pročelnik Bilandžić dok je gradonačelnik Ninčević najavio daljnje sudjelovanje Grada u projektima stambenoga zbrinjavanja mladih obitelji uz napomenu kako će se ispitati mogućnost provedbe nekih drugih modela.

Troškovi uređenja ulica i koeficijenti gradskih službenika

Vijećnik Ivan Rubić (NLM) apelirao je da se ležeći policajci koji su nedavno postavljeni u Ulici don Frane Bulića dodatno osvijetle, a zatražio je i troškovnik vezan uz uređenje ulica Petra Krešimira IV., Kliški put i Svetog Nikole.

Ivan Kalaica (NLM) postavio je pitanje izgradnje novoga mosta iza Doma »Zvonimir«, pored ribogojilišta jer je postojeći zbog dotrajalosti zatvoren za prolaz.

Pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti Sanja Samardžija u svomu je odgovoru istaknula kako je navedeni most u vlasništvu Hrvatskih voda s kojima je Grad pokrenuo dogovore jer se bez njihove suglasnosti ne može pristupiti izgradnji novoga mosta.

Vedran Duvnjak (NLM) zatražio je da mu se pisanim putem dostave koeficijenti za obračun plaća svih zaposlenika Grada te računi za nabavku sprava namijenjenih uređenju planiranoga dječjeg igrališta u Draškovićevoj ulici.

Granice s Klisom i struja na Blacima

Solinsko zakozjačko selo u godini 2022. idalje je bez električne mreže

Tihomir Bečko (nezavisni) još jednom je postavio pitanje neriješenih granica s općinom Klis, a zanimao se i za elektrifikaciju Blaca te uređenje dječjega igrališta na Žižinoj glavici.

– Problem granica između grada Solina i općine Klis traje već dugi niz godina i pregovori koje smo do sada imali s predstavnicima navedene općine nisu urodili plodom. U međuvremenu sam delegirao svoga zamjenika Ivicu Rakušića da zajedno s predsjednikom Gradskoga vijeća Ivanom Andabakom nastavi pregovore, ali uvjeren sam da će konačna odluka ipak biti na Vladi RH – rekao je gradonačelnik.

Pitanje vezano uz elektrifikaciju Blaca Grad će proslijediti nadležnim službama HEP-a, a igralište na Žižinoj glavici u tijeku je realizacije, naime proveden je postupak nabave za izradu projekte dokumentacije za navedeni prostor na kojem bi se trebalo naći igralište za mali nogomet i košarku te pet do šest igrala namijenjenih djeci, najavljeno je ovom prilikom.

Uspornici na prometnicama i park za pse

Damir Bekavac (NLM) zatražio je da mu se pisanim putem dostavi popis udruga koje djeluju na području grada Solina zajedno s izvješćem o visini sredstava koja im se dodjeljuju. Osim toga zanimao se za uređenje prometnice koja prolazi kroz Kučine, a koja je u nadležnosti Županijske uprave za ceste.

Solinsko-kliška granica vječno je pitanje sjednica Gradskoga vijeća

Prema riječima pročelnice Sanje Samardžije već je izrađen prometni elaborat za navedenu prometnicu u Kučinama te je u tijeku javno savjetovanje vezano uz izmjenu i dopunu odluke o uređenju prometa na području grada Solina.

Mario Jaman (SDP) zamolio je da se, sukladno zahtjevima građana Ulice Gašpina mlinica, ispita mogućnost postavljanja uspornika u navedenoj ulici od broja 59 do broja 65.

Vijećnica Anita Perković Milišić (NLM) zanimala se za najavljeno uređenje još jednoga parka za pse na području grada Solina, a upozorila je i na loše stanje rubnika u ulici Kliški put.

– Postojao je idejni projekt za uređenje parka za pse u neposrednoj blizini raskrižja Širina, ali pokazalo se da on nije izvediv zbog arheoloških ostataka koja se nalazi na tom prostoru. Trenutačno smo u fazi iznalaženja zamjenske lokacije – odgovorio je dogradonačelnik Ivica Rakušić.

Pročelnica Sanja Samardžija odgovorila je na pitanje vezano uz rubnike u ulici Kliški put ističući kako je postojeće oštećenje nastalo uslijed postavljanja javne rasvjete te će isto uskoro biti sanirano.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću