Tutorijali i obavijesti

Slike
Sve slike koje se objavljuju na stranici ne trebaju u širini biti veće od 1200px, jer se veće od tih nikad na stranici neće prikazati. Preporučuje se širina slike od 1024px, tako da se uvijek proba imati što manje slike na serveru. Iako će stranica automatski generirati veličinu slika koja joj je potrebna na određenim lokacijama i koristit će tu veličinu, i dalje prvotno uploadana slika na serveru koristi prostor. Nakon što se slika smanji na prije spomenutu veličinu, preporuča se sliku "provući" kroz sustav za optimizaciju.
https://tinyjpg.com/