AKTUALNI SAT I VIJEĆNIČKA PITANJA 10. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA – Igrališta, ugibališta, vrtići i plaće, virusi i tableti…

SOLINSKA KRONIKA 334, 15. lipnja 2022.

– Zabrinjava me što novi nacionalni program za ulaganje u novogradnju, dogradnju, obnovu, opremanje i ljudske kapacitete predškolskih ustanova ne sagledava realno stanje na terenu te da mi kao populacijski najmlađi grad u RH sukladno propisanim kriterijima nemamo mogućnost aplicirati na ta sredstva. Mi ćemo se svakako prijaviti, ali ako se ništa ne promijeni male su šanse da ćemo proći. S tim u vezi poslali smo dopis Ministarstvu i iskreno vjerujem kako će ta nepravda biti ispravljena – rekao je gradonačelnik

Aktulani sat 10. sjednice Gradskoga vijeća Solina otvorio je vijećnik Tihomir Bečko (nezavisni) pitanjem vezanim uz uređenje novoga igrališta u Rupotini.

– Riječ je o igralištu smještenom uz novoizgrađeni Poslovni centar u Rupotini, a ono na što moram upozoriti je nasip postavljen uz igralište koji je neprikladan i može ugroziti sigurnost igrača, osim toga smatram kako je uz igralište trebalo postaviti tribine – komentirao je vijećnik Bečko predlažući da se ispita mogućnost njihove izgradnje.

Prema riječima pročelnice Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanje Samardžije realizacija tribina je upitna zbog problema s temeljima, odnosno vrstom tla na kojemu je izgrađeno igralište.

Realizacija tribina na novomu igralištu u Rupotini je upitna zbog problema s temeljima, odnosno vrstom tla na kojemu je izgrađeno igralište

– Projektanti su oni koji mogu donijeti konačnu odluku, ali osobno sumnjam da je to izvedivo – rekla je pročelnica Samardžija.
Vijećnik Bečko se osvrnuo i na izgradnju novih vrtićkih objekata, od kojih je najnoviji smješten upravo u Rupotini, te apelirao da se ispita mogućnost većega subvencioniranja privatnih vrtića.

– Mislim kako bi Grad imao puno manje troškova kada bi poticao otvaranje privatnih vrtića umjesto da gradi nove objekte. To svakako iziskuje manje proračunske izdatke – poručio je Bečko.

Osvrćući se na ovaj apel gradonačelnik Dalibor Ninčević je istaknuo kako Grad iz godine u godinu sve više ulaže u predškolski odgoj te da treba napraviti detaljnu financijsku analizu izdataka, ali da pri tom treba voditi računa i o kvaliteti usluga koje se pružaju u gradskim i privatnim vrtićima.

Najmlađi grad i neumoljiva statistika

Naslov populacijski najmlađega grada nije Solinu pomogao pri apliciranju u nacionalnomu programu namijenjenomu predškolskim ustanovama

– Zabrinjava me što novi nacionalni program za ulaganje u novogradnju, dogradnju, obnovu, opremanje i ljudske kapacitete predškolskih ustanova ne sagledava realno stanje na terenu te da mi kao populacijski najmlađi grad u RH sukladno propisanim kriterijima nemamo mogućnost aplicirati na ta sredstva. Mi ćemo se svakako prijaviti, ali ako se ništa ne promijeni male su šanse da ćemo proći. S tim u vezi poslali smo dopis Ministarstvu i iskreno vjerujem kako će ta nepravda biti ispravljena – rekao je gradonačelnik.

Bečko je ovom prilikom izrazio nezadovoljstvo i nedavno usvojenim Prostornim planom grada zbog činjenice da ni ovoga puta nisu predviđena ugibališta za međugradske i međunarodne autobusne linije, međutim, kako je pojasnila pročelnica Samardžija spomenuta ugibališta nisu uvjetovana prostornim planom.

Vijećnik Mirko Roguljić (MOST) zanimao se za provedbu javnog otvaranja ponuda vezanih uz dodjelu koncesija za novouređeni ugostiteljski objekt na Glorijetu.

Gradonačelnik je naglasio kako je spomenuti natječaj proveden prema svim zakonskim propisima.

– Javno otvaranje ponuda, a pristiglo ih je čak 18, održano je u Gradskoj vijećnici i nitko nije imao primjedbi na provedbu postupka. Zadovoljan sam visinom pristiglih ponuda, ali moram naglasiti kako to nije jedini uvjet, odnosno da je bitno da ponuđač ispunjava i sve druge propisane kriterije. Konačni rezultat ćemo objaviti kroz nekih mjesec dana – najavio je gradonačelnik.

Vječno pitanje odvojka za naselje Priko vode, Mravince i Kučine

Roguljić je upozorio i na loše stanje okoliša Područne škole u Kučinama te se zanimao za mogućnost njegova uređenja. Gradonačelnik je odgovorio kako je već dogovoren izvođač radova te da bi se s uređenjem trebalo krenuti po završetku nastave, dakle u drugoj polovici lipnja.

Mostov vijećnik se zanimao i za izgradnju kanalizacije u Ulici Marka Marulića u Mravincima, a realizacija iste je, prema riječima gradonačelnika, planirana u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije »Split-Solin« koja bi trebala započeti krajem ove ili početkom sljedeće godine.

Davor Mikas (Bolji Solin) postavio je pitanje vezano uz najavljenu izgradnju odvojka prema naseljima Priko vode, Mravince i Kučine pored TC-a »Salona Mall« za kojega je već odabran izvođač radova. Naime, još je u svibnju prošle godine kao najpovoljniji ponuditelj za izgradnju Mravinačkih rampa vrijednih oko 10 milijuna kuna izabrana tvrtka »Lavčević« d.o.o., međutim, prema riječima gradonačelnika Ninčevića, u međuvremenu su se cijene građevinskoga materijala značajno podigle pa se pokušava pronaći model kako bi se izvođaču priznala razlika između trenutačne i dogovorene vrijednosti.

Mikas se i ovom prilikom zanimao za mogućnost uvođenja gradske ophodarske službe kako bi se smanjili troškovi vanjske usluge.
Sukladno najavama pročelnice Samardžije Grad razmatra mogućnost angažiranja ophodara unutar Vlastitoga komunalnog pogona, ali to zahtjeva izmjenu određenih pravnih okvira.

– Prilikom raspisivanja javnoga nadmetanja za obavljanje ophodarskih usluga naveli smo kako Grad radi na pripremi uvođenja vlastite službe te će u slučaju da se isto realizira u određenom zakonskom roku izvijestiti odabranog izvođača o raskidu ugovora – rekla je Samardžija.

Plaće zaposlenika u Gradu i gradskim ustanovama

Mikas se osvrnuo i na visinu plaća u gradskim službama i ustanovama naslonjenima na Grad.
– Činjenica je da se visina plaća djelatnika Grada nije mijenjala već duži niz godina, a da su troškovi života u međuvremenu značajno narasli – rekao je Mikas.

Isto je potvrdio i gradonačelnik, napominjući kako je zbog otvaranja novih vrtićkih kuća u međuvremenu narastao i broj djelatnika.
– Doista razmišljamo o mogućnostima podizanja osnovice plaća, ali moram naglasiti kako smo ograničeni proračunskim izvorima iz kojih se financira navedena stavka tako da ćemo ovu mogućnost dodatno razmotriti – rekao je gradonačelnik.

Ivana Rubića (NLM) zanimalo je kada se planira krenuti s proširenjem Ulice Dudini koja vodi do OŠ Vjekoslava Paraća.

Prema riječima pročelnice Samardžije jedan od problema na kojeg su naišli je činjenica da tvrtka »Vodovod i kanalizacija« nema snimku velikoga cjevovoda koji je ugrađen u tu ulicu.

– To nam je izuzetno važno jer tijekom radova planiramo provući i kanalizaciju za tu ulicu stoga je jedino što za sada mogu najaviti to da ove godine planiramo izraditi idejni projekt za lokacijsku dozvolu – odgovorila je Samardžija.

Hakeri i prometna infrastruktura

Vijećnika Ivana Kalaicu (NLM) zanimalo je, je li Grad nedavno doživio hakerski napad na svoj informatički sustav.

– Radilo se o računalnomu virusu, a ne o hakerskom napadu i zbog toga neko vrijeme nismo mogli koristiti programe. Napomenuo bih kako se u svijetu događa na milijune takvih napada godišnje – rekao je gradonačelnik dodajući kako je Grad u međuvremenu riješio navedene probleme.

Damir Bekavac (NLM) osvrnuo se na prometni čep koji se nedjeljom prijepodne stvara u Zvonimirovoj ulici koja je u to vrijeme puna pješaka.
– Zanima me je li moguće zabraniti promet Zvonimirovom nedjeljom primjerice u razdoblju od 9 do 13 sati. Osim toga moram upozoriti na činjenicu da na dijelu ove prometnice pred ulazom u Gradinu nema pješačkoga prijelaza što ugrožava sigurnost posjetitelja ovoga lokaliteta. Možda se može razmotriti otvaranje još jednoga ulaza u Gradinu iz smjera ribogojilišta – predložio je Bekavac.

Prema riječima gradonačelnika već postoji projekt spajanja Zvonimirove ulice s Ulicom Stjepana Radića nakon čega bi uži centar grada postao pješačka zona.

Bekavac je upozorio i na problem nekontroliranoga odlaganja otpada te na problem velikog broja pasa lutalica.

Josip Brčić (Bolji Solin) zanimao se za rokove realizacije sekundarne kanalizacijske mreže na području Arapovca.

– Već sam najavio početak realizacije projekta Aglomeracije u sklopu kojega će ovaj dio grada s obzirom na veliki broj kućanstava svakako imati prioritet – rekao je gradonačelnik.

Željko Ljubičić (HDZ) iznio je prijedlog da se umjesto ležećih policajaca na prometnice postave kamere koje bi nadzirale promet, a zanimao se i za proširenje Ulice Joze Kljakovića Šantića koja vodi do reciklažnoga dvorišta.

Odgovorila mu je pročelnica Samardžija napominjući kako se postavljanje kamera mora koordinirati s policijom, a što se tiče proširenja spomenute ulice ono je već uvršteno u proračunska planiranja, projekt je dovršen i uključuje izgradnju nogostupa i postavljanje javne rasvjete, a uskoro kreće i raspisivanje natječaja.

Predsjednika Gradskoga vijeća Ivana Andabaka (NLM) zanimalo je kada će se ukloniti trafostanica koja se nalazi pored novoga Poslovnog centra u Rupotini. Osim toga zatražio je da mu se za jednu od idućih sjednica pripremi izvješće o broju kazni koje je naplatilo prometno i komunalno redarstvo, a apelirao je i da se što prije dostave tableti za vijećnike kako bi se izbjeglo ispisivanje radnih materijala.

– Trafostanica pored PC Rupotina bi uskoro trebala biti izmještena – najavila je pročelnica Samardžija dodajući kako su i spomenuti tableti već nabavljeni te bi uskoro trebali biti u rukama vijećnika.

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Veći računi i proračunski višak iz 2021.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike razvrstane u kategoriju kućanstvo mjesečno iznosi 30 kuna bez PDV-a, do sada je iznosila 27 kuna bez PDV-a, dok ta cijena za korisnike koji nisu kućanstvo mjesečno iznosi 100 kuna bez PDV-a. Što se tiče varijabilne cijene ona sukladno novoj odluci iznosi 5 lipa po litri dok je prije iznosila 2.2 lipe

Pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija predstavila je solinskim gradskim vijećnicima izvješća o izvršenju programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2021.

Sukladno navedenom izvješću sveukupno je za program održavanja komunalne infrastrukture u prethodnoj godini izdvojeno 12.2 milijuna kuna dok je za program građenja izdvojeno 9.5 milijuna.

Najveća izdvajanja u programu održavanja odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, ukupno 3.1 milijun, održavanje javnih i zelenih površina 3.4 milijuna te održavanje čistoće javnih površina 2.1 milijun kuna. U održavanje čistoće uključene su i organizirane akcije odvoza i odlaganja glomaznog otpada za koje je izdvojeno gotovo 700 tisuća kuna proračunskih sredstava.

U gradnju nerazvrstanih cesta, javnih sadržaja, dječjih igrališta, javne rasvjete i groblja uloženo je 2.5 milijuna kuna dok je za rekonstrukciju istih izdvojeno 7 milijuna kuna.

Pročelnica Samardžija predstavila je i sljedeću točku dnevnoga reda koja se odnosila na prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Solina.

U obrazloženju je između ostaloga istaknula da je 31. srpnja 2021. stupio na snagu Zakon o gospodarenju otpadom sukladno kojem su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera, odnosno donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

– Prijedlogom odluke između ostaloga se uređuju i kriteriji obračuna količine miješanoga komunalnog otpada i učestalost odvoza otpada te opći uvjeti ugovora s korisnicima kao i sva druga pitanja propisana Zakonom. Sukladno ovoj odluci korisnici se razvrstavaju u dvije kategorije: korisnik kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo, dok strukturu cijene javne usluge čini cijena za količinu predanoga miješanog komunalnog otpada, takozvani varijabilni dio, i cijena obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio – pojasnila je Samardžija napominjući kako javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području grada Solina obavlja trgovačko društvo »Čistoća« d.o.o. Split.

– Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike razvrstane u kategoriju kućanstvo mjesečno iznosi 30 kuna bez PDV-a, do sada je iznosila 27 kuna bez PDV-a, dok ta cijena za korisnike koji nisu kućanstvo mjesečno iznosi 100 kuna bez PDV-a. Što se tiče varijabilne cijene ona sukladno novoj odluci iznosi 5 lipa po litri dok je prije iznosila 2.2 lipe – rekla je Samardžija dodajući kako je navedeno povećanje rezultat sve većih troškova koji se nameću tvrtki »Čistoća« kao davatelju usluge.

Komentirajući ovu odluku gradonačelnik Dalibor Ninčević je prije svega naglasio činjenicu da grad Solin, jednako kao i drugi okolni gradovi i općine, ovisi o tvrtki »Čistoća« kao jedinom pružatelju ove vrste usluga.

– Sukladno novim cijenama računi za odvoz smeća za kategoriju kućanstava bit će veći za otprilike 30 posto dok je ono za većinu poslovnih subjekata, odnosno za one koji ne spadaju u kategoriju kućanstva, još drastičnije. Naime, fiksna cijena odvoza smeća za poslovne objekte do sada je varirala između 30 i 360 kuna ovisno o veličini prostora i drugim propisanim kriterijima, a sada će svima biti jednaka, dakle 100 kuna što znači da se veliki poslovni subjekti izjednačavaju s malim poduzetnicima i privatnim iznajmljivačima – rekao je gradonačelnik izražavajući nezadovoljstvo navedenim povećanjem cijena.

Jedna od točaka 10. sjednice Gradskoga vijeća odnosila se na izvješće o izvršenju proračuna za 2021., a predstavila ga je pročelnica Odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.

– Prihodi konsolidiranoga proračuna za 2021. iznosili su 148.609 milijuna, a rashodi 151.965 milijuna iz čega proizlazi da je ostvaren manjak u iznosu od 3.356 milijuna kuna. Međutim, na konačni financijski rezultat utjecala je činjenica da se u 2021. ušlo s viškom prihoda konsolidiranoga proračuna u iznosu od 9.826 milijuna iz čega proizlazi da je na kraju 2021. zabilježen višak od 6.470 milijuna – izvijestila je pročelnica Žižić. Vijećnici su većinom glasova usvojili predstavljeno financijsko izvješće.

TONĆI ĆIĆERIĆ POTVRĐEN ZA RAVNATELJA JAVNE USTANOVE U KULUTRI »ZVONIMIR« SOLIN

»Zvonimir« ide dalje

– Ne možemo reći da ovih pet mjeseci nije izgubljeno vrijeme i da na neki način nije nanesena šteta »Zvonimiru«. Ustanova je tijekom toga razdoblja funkcionirala zahvaljujući djelatnicima koji su uredno obavljali svoj posao, međutim, nije bilo osobe ovlaštene za donošenje odluka i potpisivanje dokumenata, a nije se moglo planirati ni Solinsko kulturno ljeto te drugi kulturni programi – rekao je gradonačelnik

Nakon što je punih pet mjeseci bila bez vodstva Javna ustanova u kulturi »Zvonimir« Solin konačno ima ravnatelja. Riječ je o novom, starom ravnatelju Tonću Ćićeriću koji je s 14 glasova za i 2 glasa protiv, od ukupno 16 vijećnika prisutnih na 10. sjednici Gradskoga vijeća, ponovno imenovan na ovu funkciju.

Ćićerića je nakon provedenoga natječaja jednoglasno predložilo Upravno vijeće JUK »Zvonimir«, a podržali su ga i stručni djelatnici Ustanove te Kulturno vijeće Grada Solina. U Gradskomu je vijeću dobio povjerenje osam vijećnika HDZ-a, četiri vijećnika NLM-a i dva vijećnika stranke »Bolji Solin« dok su protiv njegova imenovanja bili vijećnik NLM-a Damir Bekavac i vijećnik MOST-a Mirko Roguljić.

– Što se tiče NLM-a, kao što se vidjelo iz glasovanja, dogovor je bio da svaki vijećnik glasa po svom nahođenju – rekao je predsjednik Gradskoga vijeća Ivan Andabak (NLM) komentirajući ponovni izbor Tonća Ćićerića na mjesto ravnatelja solinskoga »Zvonimira«.

– Mi smo još prošle godine pokušali otvoriti opciju da se jave i drugi kandidati, ali nažalost na oba raspisana natječaja javile su se samo dvije osoba, gospodin Ćićerić i još jedan kandidat koji nije zadovoljavao uvjete. Našli smo se stoga u situaciji da imamo jednoga kandidata i držim da bi bilo neozbiljno ponovno ga ne podržati – rekao je Andabak.

Postavljanjem ravnatelja Javne ustanove u kulturi »Zvonimir« Solin ostvarili su se potrebni preduvjeti za održavanjem Solinskoga ljeta, a zatim i ostalih programa i projekata s područja kulture

Gradonačelnik Dalibor Ninčević nije krio zadovoljstvo zbog ponovnog izbora Tonća Ćićerića.

– Činjenica je da se ovo dogodilo s velikim zakašnjenjem od čak pet mjeseci, ali Ustanova je konačno dobila ravnatelja, a Tonći Ćićerić je bez sumnje najbolji izbor. To sam govorio u vrijeme kada je istekao njegov prethodni mandat, a iza toga čvrsto stojim i sada.

Ne možemo reći da ovih pet mjeseci nije izgubljeno vrijeme i da na neki način nije nanesena šteta »Zvonimiru«.

Ustanova je tijekom toga razdoblja funkcionirala zahvaljujući djelatnicima koji su uredno obavljali svoj posao, međutim, nije bilo osobe ovlaštene za donošenje odluka i potpisivanje dokumenata, a nije se moglo planirati ni Solinsko kulturno ljeto te drugi kulturni programi – rekao je gradonačelnik.

– Ovom prilikom bih se osvrnuo na to da je prijedlog imenovanja Tonća Ćićerića bio pred ovim Gradskim vijećem i u prosincu prošle godine kada ga većina zajedno s predsjednikom ovoga tijela nije prihvatila uz obrazloženje da njegov program nije zadovoljavajući.

To naglašavam prvenstveno zbog činjenice da je program kojega imamo ispred sebe gotovo identičan onome od prije pet mjeseci osim jednoga detalja, a to je korekcija vezana uz planiranu izgradnju Kulturnoga centra koji se zbog arheoloških nalaza neće realizirati na predmetnoj lokaciji.

Sve ovo ne govorim da bih kritizirao već da bih upozorio da nam ovo treba biti pouka svima zajedno da nikada više ne dođemo u sličnu situaciju jer ovo što se događalo proteklih pet mjeseci nije utjecalo samo na ugled JUK »Zvonimir« već na ugled čitavoga grada – poručio je gradonačelnik.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću