IZVJEŠTAJ SA ŠESTE SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA – Eskalacija dijaloga

SOLINSKA KRONIKA 328, 15. prosinca 2021.

Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) predložio je gradonačelniku da Antu Parčinu razriješi dužnosti upravitelja, a njegov prijedlog podržalo je 10 od 17 prisutnih vijećnika. Istim omjerom glasova negativno je ocijenjeno i podneseno izvješće o radu Vlastitoga pogona

Na početku 6. sjednice Gradskoga vijeća održane 8. prosinca pod presjedanjem Ivana Andabaka (NLM) Mandatna komisija podnijela je izvješće o zahtjevu za stavljanje u mirovanje vijećničkog mandata Gorana Milavića (NLM) te preuzimanju dužnosti novog kandidata s liste NLM-a Ivana Rubića.

Uslijedilo je usvajanje dnevnoga reda sjednice, a prve dvije točke odnosile su se na prijenos opreme s Grada Solina na Dječji vrtić »Cvrčak« i Osnovnu školu kraljice Jelene. Riječ je opremi nabavljenoj u sklopu izgradnje i opremanja DV-a »Gabrijel« u naselju Priko vode i učionica OŠ kraljice Jelene smještenih u istom objektu.

Dnevni red se nastavio izvješćem gradonačelnika Dalibora Ninčevića o korištenju proračunske zalihe u listopadu i studenom ove godine te prijedlogom odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Solina. Navedeni poslovi su, nakon provedenog postupka, dodijeljeni tvrtki »Dimnjačarstvo kamin« j.d.o.o. iz Podstrane koja je temeljem dobivene koncesije dužna Gradu Solinu plaćati godišnju naknadu u iznosu od 4 tisuće kuna.

Najviše rasprave izazvalo je izvješće o radu Vlastitoga pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti koje je podnio upravitelj Pogona Ante Parčina.

Nezadovoljni radom Vlastitoga pogona

U izvješću je između ostaloga istaknuto kako Vlastiti pogon, sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu, obavlja niz djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture te pružanja komunalnih usluga na području grada Solina.

Tako se pod njegovim okriljem provodi održavanje javnih zelenih površina te ulica i nerazvrstanih cesta, upravljanje, održavanje i izgradnja groblja, održavanje gradskih sportskih dvorana, malih sportskih centara, dječjih igrališta, balotišta i nogometnih igrališta, održavanje i građenje javne rasvjete, ukrašavanje grada te upravljanje i održavanje javnih parkirališta s naplatom.

– Naglasio bih da je riječ o velikom opsegu poslova koji su specifični i razlikuju se od poslova drugih gradskih odjela jer su građanima najuočljiviji. Isto tako moram dodati da smo mi po potrebi na raspolaganju gradskim ustanovama i mjesnim odborima, a često puta i školama te župnim uredima. Priznajem da situacija na terenu nije idealna i da svakako ima prostora za poboljšanje, a ono što nam je u ovom trenutku najveći problem jest kadrovska ekipiranost jer grad raste, a broj naših djelatnika se smanjuje.

Nadam se pozitivnoj promjeni tijekom sljedeće godine jer nam je u planu zapošljavanje dodatnoga broja djelatnika, u prvom redu na operativnim poslovima – rekao je Parčina.

Igralište na arheološkom lokalitetu

Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) zanimao se za kronologiju događanja vezanih uz najavljeno uređenje igrališta u Draškovićevoj ulici započeto još 2018.

– Mi smo na zahtjeve građana odabrali zemljište za uređenje igrališta koje, istina, površinom nije zadovoljavajuće, ali je jedino kojega imamo na raspolaganju.

Na njemu je, prije početka radova, bilo potrebno provesti arheološka istraživanja koja su se pokazala jako zahtjevna te su rezultirala potrebom izmjene projekta sukladno uputama konzervatora jer bi sidrenje sprava za igranje moglo dovesti do oštećenja arheoloških nalaza – objasnio je Parčina dodajući kako je izmjena projekta pri kraju te bi se uskoro trebalo krenuti s radovima koji će i dalje biti pod nadzorom konzervatora.

Duvnjaka je zanimalo zašto je Grad uzeo donaciju tvrtke »Cemex« u iznosu od 101 tisuću kuna bez PDV-a namijenjenu nabavci sprava ako se znalo da će se realizacija projekta odužiti. Parčina je odgovorio kako su sredstva namjenski utrošena, da se nabavljene sprave uredno skladište te da će se realizacijom projekta privesti svrsi.

Kosilica za nogometno igralište i solinska groblja

Vijećnik Mario Jaman (SDP) upozorio je na brojne grafite koji se ne čiste redovito, dok je Mirko Roguljić (MOST) upozorio na činjenicu da upravitelj ne dostavlja na vrijeme pisane odgovore na vijećnička pitanja.

Posebnu raspravu izazvala je kosilica nabavljena za potrebe Nogometnog kluba Solin vrijedna gotovo 150 tisuća kuna, koja prema riječima vijećnika Maria Jamana nije upotrebljiva na terenu igrališta. Parčina je istaknuo kako ovi navodi nisu točni. Vijećnik Damir Bekavac (NLM) upozorio je na nezadovoljavajuću čistoću grada, a vijećnik Davor Mikas (Bolji Solin) na loše održavanje solinskih groblja.

Parčina je vezano uz održavanje groblja te javnih zelenih površina istaknuo kako zbog prije spomenutoa nedostatka kadra postoje određeni propusti te da će se svakako uložiti dodatni trud da se stanje popravi.

Predsjednika Gradskoga vijeća Ivana Andabaka (NLM) zanimalo je hoće li se sredstva predviđena za održavanje i gradnju novoga grobnog polja utrošiti u ovoj godini. Parčina je odgovorio kako će se sredstva predviđena za održavanje utrošiti do kraja ove godine dok se sama izgradnja neće realizirati u 2021.

Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) predložio je gradonačelniku da Antu Parčinu razriješi dužnosti upravitelja, a njegov prijedlog podržalo je 10 od 17 prisutnih vijećnika. Istim omjerom glasova negativno je ocijenjeno i podneseno izvješće o radu Vlastitoga pogona.

Prijedlog zaključka o provođenju Pravilnika o provedbi javne nabave

Vijećnik Davor Mikas (Bolji Solin) predstavio je vijećnicima prijedlog zaključka o provođenju Pravilnika o provedbi javne nabave.

– Ovim zaključkom tražimo od nadležnih institucija da ispitaju zakonitost provođenja javne nabave u Gradu Solinu zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te sumnje u protuzakonite i koruptivne aktivnosti – rekao je Mikas dodajući da gradonačelnik i stručno povjerenstvo provode natječajne postupke na način suprotan pravilniku usvojenom na Gradskom vijeću u rujnu ove godine.

Da podsjetimo, Gradsko vijeće je 22. rujna donijelo novi Pravilnik o provedbi javne nabave za kojega je gradonačelnik već na idućoj sjednici 14. listopada zatražio poništenje ističući kako usvojeni pravilnik nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Spomenuti dokument upućen je na ocjenu zakonitosti u Ministarstvo uprave RH koje je 19. studenoga dostavilo službenu odluku kojom daje za pravo gradonačelniku da obustavi primjenu akta donesenoga od strane Gradskoga vijeća. Nakon što im je predstavljena ova odluka vijećnici vladajuće većine zatražili su da se predmetna odluka uputi na ocjenu Visokom upravnom sudu RH.

Ninčević je s tim u vezi istaknuo kako odluka Ministarstva uprave još jednom potvrđuje da vladajuća većina stavlja na dnevi red točke koje nisu u skladu sa zakonom i poslovnikom o radu Gradskoga vijeća, te istovremeno zadire u ovlasti gradonačelnika.

Vijećnik Goran Miličević (HDZ) osvrnuo se na pozivanje nadležnih institucija da ispitaju zakonitost provođenja javne nabave te istaknuo kako su u Gradu do sada više puta obavljene redovite inspekcije nadležnih službi te da nikada nisu utvrđene nepravilnosti.
Zaključak o provođenju Pravilnika jednostavne nabave usvojen je s 10 glasova za i 7 protiv.

Mediji i Gospodarsko vijeće

Pred vijećnike je ponovo izašao Davor Mikas (Bolji Solin) kako bi im predstavio prijedlog zaključka o objektivnom informiranju od strane medija s kojima Grad Solin ima ugovorni odnos, točnije, zatražio je ravnomjernu zastupljenost gradonačelnika te predsjednika i ostalih članova Gradskoga vijeća u njihovim izvještajima. Slijedom ovih navoda gradonačelnik je izvještavanje medija o događanjima u Solinu ocijenio objektivnim i pravovremenim.

Zadnja točka dnevnoga reda odnosila se na zaključak o potrebi formiranja Gospodarskoga vijeća čiji bi članovi bili istaknuti i dokazani solinski privrednici, a jedini kriterij za odabir članova bio bi dokazani poslovni uspjeh na području gospodarstva. Gospodarsko vijeće imalo bi ulogu savjetodavnoga tijela.

Gradonačelnik je naglasio kako prije donošenja ovakve odluke treba napraviti detaljniju analizu te naglasio kako Grad već provodi projekte vezane uz poticanje poduzetništva i poljoprivrede.

Zaključak o potrebi formiranja Gospodarskoga vijeća usvojen je s 15 glasova za i 2 suzdržana.

 

VIJEĆNIČKA PITANJA U SKLOPU AKTUALNOGA SATA

Privatni posjed i tvrtke, transparentnost, mobing i nova POS-ova lista

Predsjednika Gradskog vijeća Ivana Andabaka (NLM) zanimalo je hoće li se mijenjati uvjeti natječaja za dodjelu stanova POS-a budući da je postojećoj listi istekla valjanost. Zanimao se i za najavljenu izmjenu vodovodnih cijevi u Gašpinoj ulici te je apelirao da se konačno pokrene rješavanje problema mobinga u DV-u »Cvrčak«

Nakon potpunoga uređenja Ulice Stjepana Radića u sklopu kojega je provedena i oborinska kanalizacija te utrošenih nekoliko milijuna kuna, za većih kiša čitavom dužinom ulice dolazi do iskakanja šahti feklane kanalizacije koja se potom na površini razlijeva čitavom širinom kolnika

Prva pitanja u sklopu aktualnog sata postavio je vijećnik Mirko Roguljić (MOST) koji je zatražio usmeni i pismeni odgovor vezano uz rušenje objekta na prostoru Majdana, točnije u dijelu na kojem je u tijeku realizacija druge faze projekta »Jadro izvor života«.

– Prema informacijama koje imam za navedeni objekt se provodi postupak dokazivanja vlasništva od strane Nikice Jamana međutim on je unatoč tome srušen.

Gradonačelnik Dalibor Ninčević odgovorio je kako je predmetna nekretnina u vlasništvu RH te da je zahtjev Nikice Jamana neosnovan, odnosno da nisu stvoreni uvjeti za stjecanje prava vlasništva.

– U protekle četiri godine od kada je pokrenut projekt nitko se po tom pitanju nije obraćao Gradu, a navedeni objekt je već desetljećima zapušten i ruševan – odgovorio je gradonačelnik.

Roguljić se zanimao i za čišćenje parcela u Kučinama s kojih ni nekoliko godina nakon velikog požara nisu uklonjeni nagoreni ostaci.
Prema riječima upravitelja Vlastitog komunalnog pogona Ante Parčine riječ je o parcelama koje su u privatnom vlasništvu te Grad nema nadležnost za njihovo čišćenje.

Vijećnik Ivan Kalaica (NLM) zanimao se za sanaciju Kosice te za iznalaženje još jedne lokacije za izgradnju POS-ovih stanova.

Na pitanje vezano uz Kosicu odgovorila je pročelnica Odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i Europske fondove, Marijana Žižić koja je istaknula kako je njezina sanacija u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te da će im proslijediti ovaj upit.

Gradonačelnik je istaknuo kako Grad za sada još nije odredio novu lokaciju za gradnju POS-ovih stanova te je pozvao vijećnike da dostave svoje prijedloge. Osim toga naglasio je kako se razmišlja i o mogućnostima pokretanja drugih modela zbrinjavanja mladih obitelji.

Vijećnika Ivana Rubića (NLM) zanimalo je u kojoj je fazi rješavanje garaža za DVD Solin, koliko sredstava imaju na raspolaganju mjesni odbori i da li se planira smanjiti broj zaposlenika gradske uprave.

– Projekt garaža namijenjenih potrebama DVD-a Solin je u fazi realizacije – odgovorio je dogradonačelnik Ivica Rakušić.
– Mjesni odbori su ove godine imali na raspolaganju 3 tisuće kuna, što je za tisuću kuna manje u odnosu na prošlu godinu – izvijestila je pročelnica Odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.

Na pitanje vezano uz smanjenje broja zaposlenih u gradskim službama odgovorio je gradonačelnik ističući kako grad Solin konstantno raste te se očekuje da će po najnovijem popisu stanovništva imati oko 30 tisuća stanovnika što znači da je i opseg poslova znatno veći.

Vijećnika Vedrana Duvnjaka (NLM) zanimalo je, je li Grad imao poslovni odnos s tvrtkom »Margus« d.o.o. koja je u vlasništvu dviju djelatnica Grada te na koji način će se dodijeliti koncesija za budući ugostiteljski objekt na Glorijetu.

– Tvrtka »Margus« nikada nije surađivala s Gradom Solinom – odgovorio je gradonačelnik, a što se tiče natječaja za ugostiteljski objekt na Glorijetu on će biti javno objavljen po dovršetku projekta.

Goran Miličević (HDZ) zanimao se za posljedice nedavnog nevremena koje su pogodile Solin i okolicu.
– Najviše problema zabilježeno je Ulici Stjepana Radića u kojoj je došlo do izlijetanja šahti jer još uvijek nije riješena oborinska odvodnja koju smo dogovorili s VIK-om – rekao je gradonačelnik dodajući kako postoje problemi i u Mosećkoj te Kozjačkoj ulici te da je njihovo rješavanje u planu sljedeće godine.

Vijećnik Renato Prkić (HDZ) zanimao se za rezultate nedavno provedenog projekta »Grad u tvom mjesnom odboru«.
Davor Mikas (Bolji Solin) postavio je pitanje implementacije aplikacije vezane uz transparentnost proračuna, a zanimao se i za najavljeno postavljanje klimatizacijskih uređaja u Kulturni centar u Vranjicu.

– Ugovor za implementaciju programa za transparentnost je već potpisan i on će biti u funkciji kroz nekih mjesec dana, a njegova ukupna vrijednost iznosi oko 70 tisuća kuna. Što se tiče klima u Vranjicu one su prema informacijama koje imam već postavljene – rekao je gradonačelnik.

Mikas je ovom prilikom još jednom poručio i to da ne stoji iza pritužbi za »mobing« iznesenih od strane djelatnica Dječjeg vrtića »Cvrčak« Solin.
Ivana Sedlar (HDZ) zanimala se za korake poduzete povodom smjene članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« koju je provela vladajuća većina u Gradskomu vijeću unatoč upozorenju da se radi o nezakonitoj radnji.

Gradonačelnik je izvijestio kako je još 28. rujna uputio dopis nadležnom Ministarstvu koje je potvrdilo kako isključivo izvršna vlast, odnosno gradonačelnik, ima ovlasti za imenovanje članova Upravnog vijeća predškolskih ustanova što znači da je Gradsko vijeće postupilo suprotno zakonu.
Sedlar se zanimala i za rješavanje problema neupisanih mališana u dječje vrtiće te joj je odgovoreno kako će već iduće pedagoške godine početi s radom najavljeni novi vrtić u Rupotini, a u tijeku je i izrada projekta za izgradnju aneksa škole u Svetom Kaju te još jednog vrtića.

Vijećnika Željka Ljubičića (HDZ) zanimalo je kada će početi rušenje objekta u Svetom Kaju na zemljištu na kojem je planirana izgradnja POS-ovih stanova te kada će isti biti realizirani.

– Uklanjanje postojećeg objekta je već započelo, a useljenje u nove POS-ove stanove trebalo bi se realizirati do kraja 2022. – najavio je gradonačelnik.
Marilena Babić (HDZ) zamolila je da je se izvijesti o broju dodijeljenih stipendija za srednjoškolce i studente.

Vijećnik Damir Bekavac (NLM) izvijestio je vijećnike da ima informacije kako je tijekom nedavnih kiša došlo do prokišnjavanja DV-a »Gabrijel« i učionica OŠ kraljice Jelene smještenih u novom objektu u naselju Priko vode.

Gradonačelnik je odgovorio da on nema takve informacije, a ukoliko se one i pokaže točnima da postoji jamstvo izvođača radova.
Bekavca je uz to zanimalo zašto će novi ugostiteljski objekt na Glorijetu nositi naziv art caffe.

Prema riječima pročelnice Marijane Žižić riječ je o objektu u kojem je planirano održavanje određenih društvenih sadržaja, izložbi, promocija i slično, što će biti definirano i uvjetima natječaja.

Predsjednika Gradskog vijeća Ivana Andabaka (NLM) zanimalo je hoće će se mijenjati uvjeti natječaja za dodjelu stanova POS-a budući je postojećoj listi istekla valjanost. Zanimao se i za najavljenu izmjenu vodovodnih cijevi u Gašpinoj ulici te je apelirao da se konačno pokrene rješavanje problema mobinga u DV-u »Cvrčak«.

Gradonačelnik je istaknuo kako još nisu definirani uvjeti za novi natječaj za POS-ove stanove dok je odgovor na pitanje vezano uz izmiještanja vodovodnih cijevi u Gašpinoj ulici odgovorio tajnik Grada Ante Ljubičić.

– Navedeni radovi su u ingerenciji VIK-a, ali koliko imam informacije prije izmiještanja treba riješiti određene imovinske odnose – rekao je Ljubičić.

Vezano uz navedene probleme u DV-u »Cvrčak« moram reći kako sam već poduzeo određene korake, a u planu mi je i održavanje sastanka s ravnateljicom i članovima Upravnoga vijeća. Poslao sam zahtjev i inspekciji koja nas je izvijestila kako to nije u njihovoj nadležnosti, da to moraju rješavati službe koje su za to zadužene unutar ustanove te su istaknuli kako djelatnici mogu i sudskim putem zatražiti zaštitu svojih prava – odgovorio je gradonačelnik.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću