Još jednom Salona

Na početku 22. sjednice Gradskoga vijeća Solina, koja je zbog epidemioloških razloga umjesto u Gradskoj vijećnici održana u Domu »Zvonimir«, podneseno je izvješće Mandantne komisije o ostavci Nikole Perajice (HDZ) na mjesto gradskoga vijećnika te o preuzimanju dužnosti novoga gradskog vijećnika Tomislava Ivanovića (HDZ) koji je ovom prilikom položio vijećničku zakletvu.
Uslijedilo je izvješće pročelnice odjela za proračun i računovodstvo Tihane Žižić o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Solina za 2019. koji je kako se navodi u obrazloženju, započeo s viškom prihoda u iznosu od preko 2.6 milijuna kuna prenesenih iz prethodne godine. Tijekom godine doneseni višak smanjen je za nešto više 56 tisuća kuna, a istovremeno je zabilježen manjak prihoda u iznosu od 1.561 milijuna kuna te je na dan 31. prosinca 2019. višak konsolidiranog proračuna iznosio 1.028 milijuna kuna.
Pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija predstavila je rezultate izvršenja programa gradnje te održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. prema kojima je za gradnju sveukupno izdvojeno 13.516 milijuna, a za održavanje 14.505 milijuna kuna.
Pročelnica je predstavila i prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području grada Solina i popis lokacija na kojima će se one provoditi. Riječ je o područjima na kojima je u više slučajeva utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada, a na kojima će se sukladno ovoj odluci provoditi učestala kontrola od strane komunalnog redara. Nadalje, na istima će se postaviti znakovi o zabrani odbacivanja otpada te uređaji video nadzora, a po potrebi će se površine ograđivati fizičkim barijerama.
Jedna od točaka dnevnoga reda sjednice odnosila se na smanjenje sredstava namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za čiji će se rad u 2020. umjesto predviđenih 100 tisuća izdvojiti 75 tisuća kuna.


Gradonačelnik je ovom prilikom izvijestio vijećnike i o odluci Ministarstva kulture RH prema kojoj Gradsko vijeće pokreće postupak izrade Plana upravljanja Arheološkim područjem Salona koji se donosi u svrhu redefiniranja upravljanja navedenim kulturnim dobrom, a isto podrazumijeva uključivanje u upravljačku strukturu i davanje većih ovlasti Gradu Solinu. Grad će u tu svrhu, a u suradnji s nadležnim ministarstvom formirati tijelo za praćenje koje će imati aktivan doprinos u izradi navedenoga Plana.
Prema riječima gradonačelnika riječ je o povijesnoj odluci kojom je Grad Solin nakon dugogodišnjih zahtjeva dobio dozvolu izrade novoga modela upravljanja Salonom.
Cilj je izrade ovoga plana zaštita identiteta i integriteta lokaliteta na trajno održiv način uz uključivanje svih dionika koji mogu dati dodatnu vrijednost u njegovu upravljanju – rekao je gradonačelnik dodajući kako je već uputio zahtjev za imenovanje savjetničkoga tima te da su u proračunu za 2020. osigurana sredstva za izradu novoga modela upravljanja ovim iznimno vrijednim arheološkim lokalitetom.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću