ODRŽANA 26. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA – Od studentskog grada do zgrada

Solinska kronika 316, 15. prosinca 2020.

Zadnja točka dnevnoga reda odnosila se na stavljanje izvan snage projekta izgradnje studenskih sadržaja na predjelu Klanac u Solinu kojeg je Gradsko vijeće u suradnji sa Sveučilištem u Splitu usvojilo u listopadu 2016., a od kojega je Sveučilište odustalo. Budući da je riječ o atraktivnom zemljištu Grad je odlučio raskinuti spomenuti ugovor i krenuti s novim planiranjima

Osim o temeljnom financijskom dokumentu, proračunu Grada za 2021., solinski gradski vijećnici na 26. su sjednici održanoj 11. prosinca između ostaloga raspravljali i o godišnjemu planu i programu rada Dječjega vrtića »Cvrčak« za pedagošku 2020./’21. godinu.
DV »Cvrčak« uz grad Solin obuhvaća i općine Klis, Muć i Dugopolje te u svom sastavu ima 19 objekata i 48 odgojnih skupina, a ukupan broj obuhvaćene djece u ovoj pedagoškoj godini je 1035, od čega 830 u vrtićima koji pripadaju gradu Solinu – izvijestila je ravnateljica ustanove Anđela Biuk.
– Tijekom tekuće pedagoške godine, koja je kao i prethodna obilježena pandemijom Covid-19, posebno se vodi računa o sprječavanju i suzbijanju širenja virusa te načinu organizacije rada u ovim izvanrednim uvjetima – rekla je ravnateljica koja je u svom izvješću navela sve detalje vezane uz uvjete i način rada u svim vrtićkim kućama.

Problemi s otpadom
Pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija predstavila je vijećnicima Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2021. vrijedan preko 17 milijuna kuna, a potom i Program održavanja, za kojeg će se izdvojiti više od 13 ipo milijuna kuna.
Vijećnici su i ovom prilikom istaknuli potrebu zapošljavanja većega broja komunalnih redara zbog učestale pojave formiranja nelegalnih odlagališta koja će se, najavila je pročelnica, kontrolirati i videonadzorom. Tako je u sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture predviđeno izdvajanje od 225 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju te nabavku opreme za videonadzor.

Sasvim neočekivano područje Klanca uz sami Arheološki park Salone dobit će novu namjenu

Kulturi više nego sportu
Vijećnicima su predstavljeni i programi javnih potreba u sportu, i kulturi te program socijalne skrbi za 2021., a više detalja o njima iznio je pročelnik Odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić.
Sveukupna sredstva namijenjena za sport u narednoj godini planirana su u iznosu od preko 5 milijuna kuna od kojih je nešto više od 3 milijuna predviđeno za financiranje Solinske zajednice sportova, a 1.7 milijuna za sufinanciranje sportskih udruga od posebnog interesa, točnije Nogometnog kluba »Solin«, 1.4 milijuna kuna, i Streljačkog društva »DC Solin«, 365 tisuća kuna.
Izdvajanja za kulturu u 2021. planirana su u iznosu od 7.3 milijuna od kojih je nešto više od 3 milijuna predviđeno za rad JUUK »Zvonimir«, a 2.7 milijuna za rad Gradske knjižnice Solin.
Za program socijalne skrbi Grad planira izdvojiti čak 9.1 milijun kuna od kojih se preko 4 milijuna odnosi na financiranje programa socijalnih mjera namijenjenih obiteljima koje skrbe o djeci i mladima. Jedna od novosti u 2021. odnosi se na proširenje mjera iz programa socijalne zaštite građana starije dobi kojima bi se u 2021. po prvi puta isplatile uskrsnice, po istim kriterijima po kojima se već godinama isplaćuju božićnice.
Na dnevnom redu 26. sjednice Gradskoga vijeća našla se i odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Solina u području prirodnih nepogoda za 2021., a predstavio ju je Rade Pehar, predstavnik tvrtke »Alfa Atest« d.o.o.
Vijećnici su usvojili i prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnoga doprinosa Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Ljekarne splitsko-dalmatinske županije vezano uz planirani objekt u kojem će se smjestiti novi prostor ljekarne i dodatnih ordinacija Doma zdravlja. Objekt će se graditi pored solinskoga Doma zdravlja, a prije spomenuti obveznici ovom se odlukom oslobađaju 40 posto utvrđene visine komunalnoga doprinosa, odnosno dužni su platiti nešto više od 160 tisuća kuna što predstavlja 60 posto od ukupnog iznosa.
Zadnja točka dnevnog reda odnosila se na stavljanje izvan snage projekta izgradnje studenskih sadržaja na predjelu Klanac u Solinu kojeg je Gradsko vijeće u suradnji sa Sveučilištem u Splitu usvojilo u listopadu 2016.
Ugovor je potpisan u vrijeme kada je rektor Sveučilišta bio prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, u međuvremenu je došlo do promjene na čelu Sveučilišta, a iz razgovora s novim rektorom prof. dr. Draganom Ljutićem zaključili smo da je Sveučilište odustalo od plana izgradnje studenskog kampusa na ovom prostoru. Budući da je riječ o atraktivnom zemljištu Grad je odlučio raskinuti spomenuti ugovor i krenuti s novim planiranjima – objasnio je predsjednik Gradskoga vijeća Renato Prkić.

PLAN RADA, PRIHODA I RASHODA GRADSKE KNJIŽNICE SOLIN ZA 2021.

Prilagodba novim uvjetima

Knjižnica će u 2021. pokrenuti uslugu posudbe e-knjige i pružiti svojim korisnicima oko 500 naslova koji bi im putem pametnih telefona, tableta i računala

Novi ravnatelj Gradske knjižnice Solin Ivan Peroš upoznao je gradske vijećnike s Programom rada ove ustanove te planom prihoda i rashoda za 2021.
Jedan od važnih segmenata rada Gradske knjižnice odnosi se na nabavu knjižnične građe za koje se u 2021. planira utrošiti 230 tisuća kuna od kojih će se 100 tisuća financirati sredstvima Ministarstva kulture, 120 tisuća osigurat će Grad Solin, a Knjižnica će izdvojiti 10 tisuća kuna vlastitih sredstava.
Novost uz knjižnične usluge i programe je planirano pokretanje posudbe e-knjige, a o važnosti pružanja ovakve usluge korisnicima najbolje govori aktualna situacija s pandemijom koronavirusa zbog koje su knjižnice u određenom periodu bile prisiljene obustaviti rad s korisnicima. Osim toga, četvrtinu članova GK Solin čine mladi korisnici koji veliki dio svoga vremena provode u virtualnomu svijetu pa bi uvođenjem e-knjiga Knjižnica doprla i do puno većega broja mladih nego što to može trenutačno, a uz puno manje troškove i ljudske resurse.
Slijedom navedenog GK Solin će u 2021. pokrenuti uslugu posudbe e-knjige i pružiti svojim korisnicima oko 500 naslova koji bi im putem pametnih telefona, tableta i računala bili dostupni u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu.
Peroš je najavio i brojne druge aktivnosti koje bi trebale unaprijediti rad solinske Knjižnice poput projekta »Volonterstvo u Knjižnici« kako bi se osobama koje zbog fizičke nepokretljivosti ili drugih tjelesnih ograničenja nisu u mogućnosti osobno doći do Knjižnice knjige dostavile na kućnu adresu, a najavio je i pokretanje novih radionica, »Škole filozofije« i »Škole robotike«, koje bi se uz već postojeće radionice glume, pjevanja i crtanja, odvijale pod okriljem Knjižnice.
Ravnatelj Peroš predstavio je i financijski plan ustanove za 2021. prema kojem bi i prihodi i rashodi iznosili preko 2.7 milijuna kuna.

PREDSTAVLJEN PROGRAM RADA I RAZVOJA JAVNE USTANOVE U KULTURI »ZVONIMIR« SOLIN

Kultura i obrazovanje

Prihodi »Zvonimira« u 2021. planirani su u iznosu od većem od 3.1 milijun kuna

Vijećnicima je u sklopu 26. sjednice predstavljen Program rada i razvoja Javne ustanove u kulturi »Zvonimir« Solin s financijskim planom za 2021., a predstavio ga je ravnatelj Ustanove Tonći Ćićerić.
Rad JUUK »Zvonimir« odvijat će se kao i do sada, na više programskih područja koji obuhvaćaju glazbeni, kazališni, izložbeno-galerijski i izdavački program, zatim program restauratorske radionice, edukacijski program i suradnju na projektima u kulturi, infrastrukturni program, razvoj ljudskih resursa i radnih uvjeta te program pružanja tehničke potpore.
Posebno su istaknuta dva izdavačka projekta koja imaju namjeru očuvanja i prezentacije bogate solinske glazbene baštine. Tako će se u prvom polugodištu 2021. izdati knjiga s tematikom profane vokalne tradicije, a u drugom polugodištu u suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i Udrugom »Pjevana baština« iz Zagreba multimedijalno izdanje o solinskom glagoljaškom pučkom crkvenom pjevanju koje će se sastojati od monografije te pratećih audio i dokumentarnih video zapisa na CD i DVD medijima.
Nadalje, uz niz postojećih suradnji vezanih uz provedbu edukacijkog programa i projekata u kulturi, JUUK »Zvonimir« je potpisao ugovor o suradnji s Katedrom za klasičnu arheologiju Odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kroz kojega će se realizirati niz aktivnosti s ciljem prezentacije solinske povijesne i kulturne baštine – rekao je ravnatelj Ćićerić dodajući kako su prihodi Ustanove u 2021. planirani u iznosu od većem od 3.1 milijuna kuna što je za 14 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a isti iznos planiran je i na rashodovanoj strani.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću