ODRŽANA 27. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA – Funkcionalna civilna zaštita

SOLINSKA KRONIKA 317, siječanj 2021.

Sukladno predstavljenom financijskom planu za financiranje sustava civilne zaštite u 2021. predviđeno je izdvajanje od 2.3 milijuna kuna, dok bi se u 2022. i 2023. za istu namjenu izdvojilo po 2.2 milijuna kuna

Na početku 27. sjednice Gradskoga vijeća Solina, održane 21. prosinca vijećnici Nezavisne liste mladih predali su zahtjev da se u dnevni red uvrsti točka pod nazivom »Vranjic, mjesto koje hoće živjeti 21. stoljeće«, a ista bi obuhvaćala raspravu o gradnji alternativnoga izlaza iz Vranjica u slučaju ugroze, zatim raspravu o stanju u »Brodoremontu« i bivšem »Salonitu« te zahtjeve za praćenje realizacije projekata aglomeracije Split-Solin.
Gradonačelnik Dalibor Ninčević predložio je da se navedena točka uvrsti u dnevni red sljedeće sjednice kako bi se mogli pripremiti prikladni materijali potrebni za kvalitetnu raspravu. Predlagatelji su prihvatili odgodu.
Nakon rasprave o rebalansu proračuna za 2020. te izmjenama i dopunama programa naslonjenih na proračun, uslijedilo je predstavljanje zaključka o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. i Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2021. s financijskim planom za trogodišnje razdoblje, a predstavio ga je pročelnik Odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić. Sukladno predstavljenom financijskom planu za financiranje sustava civilne zaštite u 2021. predviđeno je izdvajanje od 2.3 milijuna kuna, dok bi se u 2022. i 2023. za istu namjenu izdvojilo po 2.2 milijuna kuna.
Pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija predstavila je vijećnicima odluku o dodatnom osiguranju obročnoga plaćanja komunalnoga doprinosa na način da se uvede obveza dostavljanja bankovnoga jamstva za sve obveznike čija visina komunalnoga doprinosa prelazi 250 tisuća kuna. Vijećnici su ovaj prijedlog jednoglasno prihvatili.
Posljednja sjednica Gradskoga vijeća u 2020. zaključena je zahvalama i čestitkama svim vijećnicima i djelatnicima gradskih službi, a uputili su ih predsjednik Gradskoga vijeća Renato Prkić i gradonačelnik Dalibor Ninčević.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROJEKATA HRVATSKIH CESTA I ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

Stotine cestarskih milijuna

Hrvatske ceste na području grada Solina kroz četiri kapitalna projekta u cestovnu i popratnu infrastrukturu ulažu preko 255 milijuna kuna, a Županijska uprava za ceste pak kroz nekoliko svojih projekata u solinsku infrastrukturu ulaže preko 4 milijuna kuna, ulaganjima pak i dinamikom radova ŽUC-a Grad Solin je izričito nezadovoljan

Izgradnjom novih nadvožnjaka na Širini Solin će u potpunosti dobiti vizuru tranzitnoga grada

Posljednja točka 27. sjednice Gradskoga vijeća odnosila se na izvješće o realizaciji projekata Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste vezano uz prometnice na području grada Solina koje su u njihovoj nadležnosti.
U izvješću Hrvatskih cesta istaknuta su četiri projekta, a prvi na popisu je projekt izgradnje buduće rampe iz Splita prema naselju Priko vode te Mravincima i Kučinama, pored trgovačkog centra »Salona Mall«.
Za zahvat je ishođena lokacijska dozvola, a pokreće se postupak ishođenja građevinske dozvole. Raspisan je i postupak javne nabave radova čija procijenjenu vrijednost iznosi 10.5 milijuna kuna bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 29. siječnja 2021.

Širina i Mravince
Na popisu je i projekt rekonstrukcije raskrižja Širina vrijedan 151 milijun kuna za kojega je dovršeno projektiranje, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole te postupak javne nabave.
Jedan od važnijih projekata svakako je i izgradnja prometnice Mravince – TTTS duljine oko 2.5 kilometra sa spojnim cestama kao jedne od dionica buduće obilaznice splitske aglomeracije. Za navedenu dionicu, procijenjenu na iznos od 65 milijuna kuna, ishođena je lokacijska dozvola kojom je zahvat podijeljen u šest faza. Uskoro će biti podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu, a u tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje radova. Rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2021.
U tijeku je i postupak javne nabave radova na izgradnji zapadne rampe iz smjera Solina na Ulicu Zbora narodne garde. Projektiranje izgradnje rampe s kolnika DC8 na zapadni servisni kolnik, neposredno iz čvorišta s Ulicom Domovinskoga rata je gotovo dovršen, a zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole je u pripremi. Procijenjena vrijednost radova iznosi 29 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 29. siječnja 2021.

Grad nezadovoljan ŽUC-om
Predstavljeno je ovom prilikom i izvješće Županijske uprave za ceste o statusu njihovih projekata na području grada Solina. Najvažniji projekt, kako ističu u svom izvješću, je rekonstrukcija županijske ceste 6253 u koju spada i Ulica kneza Trpimira. U listopadu 2020. prikupljeni su posebni uvjeti svih javnopravnih tijela kroz postupak e-konferencije, a potpisan je i ugovor s Gradom Solinom o suradnji na projektu kojim će biti obuhvaćena i izgradnja javne rasvjete na mjestima na kojima je nema te rekonstrukcija postojeće. Početkom 2021. očekuje se dobivanje lokacijske dozvole za ovaj projekt.
Što se tiče ostalih tekućih projekata u pripremi je rekonstrukcija Ulice put Majdana, uključujući i dio prema izvoru Jadra, te rekonstrukcija Ulice don Frane Bulića, a ukupno ulaganje u projektnu dokumentaciju trebalo bi iznositi oko 500 tisuća kuna.
Nadalje, ŽUC je u suradnji s Gradom Solinom i Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika riješio imovinsko-pravne odnose te ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju odmorišta uz arheološki lokalitet Rižinice. Početak radova vrijednih oko 2 milijuna kuna s PDV-om predviđen je sredinom 2021.
Ono što nas očekuje u prvoj polovici 2021. je i sanacija kolnika županijske ceste prema Mravincima, vrijedna oko milijun kuna, a ove godine je u sanaciju iste prometnice uloženo oko 2 milijuna kuna.

Kanalizacija u potok
U tijeku je i završetak izgradnje oborinske kanalizacije u Matoševoj ulici na način da se ista Zoranićevom ulicom spaja u Mravinački potok. Vrijednost radova ŽUC-a je 500 tisuća kuna, a u sklopu istih radova zamijenit će se dotrajale vodovodne cijevi i EE instalacije. Hrvatske vode sanirale su postojeći propust i na taj način spriječile plavljenje uzvodnih parcela. HT će položiti nove instalacije, a EVN ogranak plinovoda. Ukupna vrijednost radova je milijun kuna.
Gardonačelnik Dalibor Ninčević iskazao je ovom prilikom nezadovoljstvo dinamikom ulaganja ŽUC-a u prometnice na području grada Solina te najavio kako će Grad inzistirati na većim ulaganjima.

VIJEČNIČKA PITANJA

Novosti pod solinskim suncem

Vijećnici su na sjednici Gradskoga vijeća kroz postavljena pitanja iskazali interes za spomenike na Gospinu Otoku i na Širini, pročistač na Izvoru Jadra, arheološke nalaze u Gradini i na prostoru novoga Kulturnoga centra. Upiti su nadalje išli u smjeru financiranja sportskih klubova, podizanja sigurnosti u prometovanju te vječnoga pitanja upravljanja Salonom

Vijećnik Marin Matijević (nezavisni) iznio je u sklopu vijećničkih pitanja inicijativu da se spomenik don Tugomiru Jovanoviću iz parka na ulazu u grad premjesti na prikladniju lokaciju na Gospinu Otoku, a izrazio je nezadovoljstvo i činjenicom da je spomenik don Frani Buliću, smješten na platou ispred nove solinske bazilike, pomaknut s dosadašnje pozicije i postavljen uza zid staroga solinskog groblja.
Osim toga zanima me s obzirom na rekonstrukciju raskrižja planira li se premjestiti Kristov kip postavljen na Širini – pitao je vijećnik Matijević.
Prema riječima predsjednika Gradskoga vijeća Renata Prkića inicijativu vezanu uz spomenik don Tugomiru Jovanoviću i don Frani Buliću trebalo bi iznijeti Splitsko-makarskoj nadbiskupiji koja je vlasnik spomenika, a kad je u pitanju spomenik Kristu već se razmišlja o novoj lokaciji na koju bi se isti mogao izmjestiti prije početka radova.

Arheološka su istraživanja u Gradini, lokalitetu koji je dosad bio parcijalno i slabo istražen trajala duže od projektom očekivanoga

Pročistač i EU projekt
Vijećnik Matijević zanimao se i za planiranu gradnju pročistača vode u Majdanu koji će biti u neposrednoj blizini projekta »Jadro izvor života«.
– Zanima me kako će se budući objekt uklopiti u ovaj prostor te hoće li se paralelno raditi i na proširenju prometnice do Izvora – pitao je vijećnik.
Pročelnica Odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Marijana Žižić pohvalila je VIK-ov projekt pročistača koji će se izgledom odlično uklopiti u postojeći prostor.
– Pročistač bi sukladno planovima trebao biti dovršen do kraja 2021. ili početkom 2022., a već smo kontaktirali ŽUC i pokušali dogovoriti da se njihovi radovi usklade s radovima na pročistaču – odgovorila je pročelnica Žižić.
Posljednje pitanje vijećnika Matijevića odnosilo se na arheološka istraživanja u Gradini i na prostoru budućega Kulturnog centra, točnije zanimalo ga je hoće li zbog istraživanja doći do većega odstupanja od predviđenih rokova realizacije projekata.
– Arheološka istraživanja na obje lokacije su dovršena. Za prostor na kojem je planirana gradnja Kulturnog centra već smo dobili izvješće, a ovih dana očekujemo i izvješće vezano uz istraživanja u Gradini koje je provodio Arheološki muzej iz Splita. Istraživanja u Gradini trajala su duže od očekivanog, a i projekt je u konačnici trebalo prilagoditi novim nalazima. Na prostoru budućega Kulturnog centra očekuju nas dodatna geotehnička sondiranja radi zaštite arheoloških nalaza koja će se dijelom prezentirati u sklopu budućega objekta – najavila je pročelnica Žižić.

Sredstva za sportske klubove
Vijećnik Vedran Duvnjak (NLM) zatražio je da mu se pisano dostave popisi svih građevnih i negrađevnih čestica u vlasništvu Grada, a osim toga komentirao je kriterije prema kojima Solinska zajednica sportova dodjeljuje sredstva klubovima.
– Događa se da se iz proračuna financiraju i neke udruge koje su registrirane u Solinu, ali fizički djeluju u Splitu. Smatram da to nije u redu – poručio je vijećnik Duvnjak.
– Kriterije za dodjelu sredstava sportskim klubovima donose tijela Sportske zajednice u koja su uključeni predstavnici svih klubova, a ista se donose sukladno propisanim zakonima – rekao je gradonačelnik Dalibor Ninčević dodajući kako je Grad sukladno zakonu dužan osigurati djelovanje klubova u drugim sredinama ukoliko oni u svom gradu nemaju uvjete potrebne za sport kojim se bave.

Za sigurniji promet
Vijećnika Davora Mikasa (Bolji Solin) zanimalo je planira li Grad postaviti video nadzor kojim bi se kontroliralo poštivanje ograničenja brzine na pojedinim prometnicama te samim tim izbjeglo postavljanje »ležećih policajaca«.
– U planu je izrada prometnoga elaborata koji bi regulirao postavljanje spomenutoga video nadzora jer smo sukladno zakonu u obvezi u roku od deset godina postojeće »ležeće policajce« u potpunosti ukloniti ili ih zamijeniti gumenim uspornicima – odgovorila je pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija.
Vijećnik Ivan Andabak (NLM) zanimao se za dinamiku izrade Plana upravljanja Salonom kao i za financijska ulaganja grada u taj projekt.
– Ovih dana smo održali »online« konferenciju s predstavnicima svih institucija uključenih u projekt te napravili kvalitetnu analizu trenutnoga plana upravljanja Salonom. Na proljeće bismo trebali imati novi Plan koji će uključivati sve dobre segmente postojećega Plana te razraditi sve nedostatke koje smo u međuvremenu utvrdili – odgovorio je gradonačelnik dodajući kako bi Grad za ovaj projekt trebao izdvojiti oko 180 tisuća kuna.
Vrijeme rezervirano za pitanja zaključio je vijećnik Goran Milavić (NLM) koji je zatražio da mu se dostavi pisani odgovor vezan uz rješavanje granica grada Solina i općine Klis.

 

 

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću