PRIBLIŽAVANJEM PROLJEĆA ZAHUKTAVAJU SE RADOVI NA REKONSTRUKCIJI GRADSKIH PROMETNICA VRIJEDNI 2.7 MILIJUNA KUNA – Prema kvalitetnijim rješenjima

SOLINSKA KRONIKA 319, ožujak 2021.

Rekonstrukcijom Ulice Petra Krešimira IV. u naselju Priko vode obuhvaća se čitava dužina ulice od oko 550 metara, najavljuju i skori početak radova na rekonstrukciji i proširenju dijela Ulice 27. rujna u Mravincima. Radovi na prometnici u dužini od 140 metara planirani su u trajanju od 90 dana. Među prioritetnim je i Ulica sv. Nikole u Svetomu Kaju na potezu od crkve sv. Anastazija do Ulice Dudini

Rekonstrukcija gradskih prometnica jedan je od prioriteta djelovanja Grada te se sukladno gradonačelnikovim najavama u onim ulicama koje su u posebno lošemu stanju, pored redovitoga održavanja, provodi kompletna rekonstrukcija koja predstavlja daleko kvalitetnije rješenje i dugoročno donosi uštedu.
U skladu s navedenim provodi se i rekonstrukcija Ulice Petra Krešimira IV. u naselju Priko vode, a radovima koji su u tijeku obuhvatit će se gotovo čitava dužina ulice od oko 550 metara.
– Ulica je puna zakrpa, ulegnuća i rupa te će se izvršiti skidanje asfaltnoga sloja, popravak loših mjesta plićim zahvatima ili dubljim kopanjem do nosivoga sloja, stavljanjem tampona i asfaltiranje čitavoga kolnika, dijelom izravnavajućim slojem, dijelom habajućim i nosivim slojem. Skidat će se i asfalt na nogostupima, izvršiti popravci te ugraditi rampe za invalide i zamijeniti dio propalih i oštećenih rubnjaka – izvijestili su iz Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom.
Radove na rekonstrukciji Ulice Petra Krešimira IV., koji zajedno s troškovima nadzora iznose nešto više od 931 tisuću kuna s PDV-om, izvodi tvrtka »Pling« d.o.o. iz Solina.
Iz spomenutoga Odjela najavljuju i skori početak radova na rekonstrukciji i proširenju dijela Ulice 27. rujna u Mravincima.
– Planirani radovi koji će se provoditi u dužini od 140 metara, obuhvaćaju proširenje asfaltnoga zastora na 5.5 metara i metar proširenje za upušteni nogostup za pješački promet i mimoilaženje većih vozila. Rekonstrukcija obuhvaća skidanje asfalta i popravak loših mjesta, ulegnuća i rupa, eventualno tamponiranje gdje je potrebno te stavljanje habajućega i nosivog sloja asfalta. Zbog proširenja će se srušiti postojeći potporni i ogradni zidovi te sagraditi novi armirano-betonski. Postavit će se nova vodovodna instalacija, a oborinska odvodnja će se riješiti asfaltnim rigolima i betonskim kanalicama – specificirali su iz nadležnoga Odjela.
Za navedene radove ishođena je građevinska dozvola i odabran izvođač radova, »Gradina mont« d.o.o. Vučipolje. U tijeku je žalbeni rok nakon čega se očekuje potpisivanje ugovora. Početak radova najavljen je za drugu polovicu ožujka, a procijenjena vrijednost planiranih zahvata s troškovima nadzora iznosi oko 780 tisuća kuna s PDV-om. Predviđeni rok za dovršetak projekta je 90 dana.
Na popisu ulica u kojima uskoro kreću radovi, a koja je do sad više puta isticana kao prioritetna je Ulica sv. Nikole u Svetomu Kaju na potezu od crkve sv. Anastazija do Ulice Dudini.
Postojeća prometnica kako ističu iz Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom nema nogostup te je time onemogućeno sigurno odvijanje pješačkoga prometa, osobito kretanje djece iz osnovne škole Vjekoslava Paraća. Osim toga, križanje ulica Sv. Nikole i Dudini je nepregledno što ugrožava sigurno odvijanje prometa vozilima i pješacima. Stanje asfaltnoga kolničkog zastora je vrlo loše s mjestimičnim rupama te uzdužnim i mrežastim pukotinama. Projektom je stoga predviđeno proširenje ceste i dogradnja nogostupa, rušenje postojećih potpornih i ogradnih zidova te izgradnja novih, proširenje opasne krivine, skidanje gornjega stroja ceste, popravci loših mjesta, te navlačenje novoga asfalta. Također će se u nogostupu postaviti nova javna rasvjeta, a riješit će se i oborinska odvodnja ceste. Dužina čitavoga zahvata je 107 metara. Za navedene radove ishođena je građevinska dozvola i u tijeku je natječajni postupak za odabir najpovoljnijega ponuditelja. Procjena vrijednosti radova s troškovima nadzora je oko 980 tisuća kuna s PDV-om, a rok izvođenja radova je 60 dana.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću