SJEDNICOM GRADSKOGA VIJEĆA ODRŽANOM 22. RUJNA UVEDENE PROMJENE U RADU – Rigorozna transparentnost

SOLINSKA KRONIKA 326, 15. listopada 2021.

Jedna od točaka dnevnoga reda odnosila se na izvješće o radu Dječjega vrtića »Cvrčak« Solin za pedagošku godinu 2020./’21., a predstavila ga je ravnateljica Anđela Biuk. Izvješće o radu u protekloj pedagoškoj godini nije prihvaćeno, protiv njega je glasovalo 11 od 19 vijećnika

Sukladno izmjenama poslovnika Gradskoga vijeća koje su solinski gradski vijećnici usvojili 22. rujna, sjednice ovoga gradskog tijela ubuduće će se prenositi uživo putem televizijskih postaja ili društvenih mreža. Osim toga, vijećnici će pisana pitanja podnositi poštom ili ih predavati na sjednicama, dok će se usmena ubuduće postavljati na samom početku sjednice u sklopu Aktualnoga sata koji može trajati najduže 60 minuta.

Jedna od novosti je i ta da će se pisani odgovor na vijećnička pitanja dostavljati svim vijećnicima, a ne samo onima koji su ga postavili kao što je do sada bio slučaj – izvijestio je predsjednik Gradskoga vijeća Ivan Andabak (NLM) na samomu početku sjednice.

Ovom prilikom usvojen je i novi pravilnik o provedbi jednostavne javne nabave za kojega se vijećnik Davor Mikas (BS) duže vrijeme zalagao.
– Najvažnija izmjena koju donosi novi pravilnik je ta da će otvaranje ponuda ubuduće biti javno, što do sada nije bio slučaj – objasnio je Mikas.

Potpuna transparentnost

Komentirajući ovu točku gradonačelnik Dalibor Ninčević između ostaloga je naglasio kako je spomenuti pravilnik i do sada bio transparentan te jedan od rigoroznijih u Hrvatskoj.

Vijećnici su usvojili i prijedlog uvođenja potpune transparentnosti gradskoga proračuna koji između ostaloga uključuje potrebu izrade aplikacije dostupne svakom zainteresiranom građaninu. Gradonačelnik je istaknuo kako u proračunu već postoje sredstva za nabavku takve vrste aplikacije.

– Rebalansom proračuna predviđen je iznos od 105 tisuća kuna za izradu aplikacije stoga smatram kako je ovaj prijedlog nepotreban. Naglasio bih kako smo u posljednje vrijeme intenzivno radili na pripremama za primjenu aplikacije koja bi sadržavala sve proračunske stavke, a u planu nam je i izrada brošure, odnosno svojevrsnoga proračunskog vodiča za građane koju ćemo najprije objaviti na mrežnoj stranici Grada, a potom i tiskati te podijeliti građanima – najavio je gradonačelnik.

Odbijeno izvješće o radu

Jedna od točaka dnevnoga reda odnosila se na izvješće o radu Dječjega vrtića »Cvrčak« Solin za pedagošku godinu 2020./’21., a predstavila ga je ravnateljica Anđela Biuk.

Odgojno-obrazovni rad tijekom protekle pedagoške godine odvijao se u 54 odgojne skupine od kojih su 42 na području grada Solina, a ostale na području općina Klis, Muć i Dugopolje koje djeluju u sastavu ove ustanove. U DV-u »Cvrčak« u predmetnomu je razdoblju bilo zaposleno 182 djelatnika, a pohađalo ga je 1104 mališana među kojima je njih 39 imalo određene teškoće u razvoju.

Odgovarajući na pitanje vijećnice Marilene Babić (HDZ) vezano uz skrb djece s poteškoćama u razvoju ravnateljica je naglasila kako je u DV-u »Cvrčak« u proteklomu razdoblju po prvi put zaposlen edukacijski rehabilitator kako bi se toj djeci osigurala još adekvatnija skrb.

Općina Klis duguje 360 tisuća kuna za sufinanciranje boravka djece u solinskim vrtićima

Vijećnik Goran Milavić (NLM) zanimao se za trenutačno dugovanje općine Klis prema Gradu Solinu vezano uz sufinanciranje boravka djece s njihova područja u solinskim vrtićkim kućama.

– Općina Klis nam trenutačno duguje 360 tisuća kuna za sufinanciranje boravka 62 djece s njihova područja u vrtićima u Solinu – odgovorila je ravnateljica.

Gradonačelnik je istaknuo kako je Grad već uputio službeno upozorenje općini Klis da podmiri dugovanje ili će im u protivnomu otkazati spomenutu uslugu.

Posebna rasprava razvila se oko pritužbi vezanih za »mobbing« u solinskim dječjim vrtićima. Naime, predsjednik Gradskoga Vijeća Ivan Andabak zaprimio je pritužbu sindikata djelatnika vrtića u kojoj se navodi kako se u okviru ustanove provodi »mobbing« nad desetak zaposlenika zbog čega su neki zatražili i liječničku pomoć.

Prema riječima ravnateljice Biuk do sada su zaprimljene četiri takve pritužbe koje su proslijeđene povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika.
– Povjerenica je u zakonskomu roku ispitala sve sudionike prijava te na osnovu njihovih iskaza pritužbe odbacila kao neutemeljene. Zbog zaštite osobnih podataka trenutačno ne mogu iznositi detalje navedenih pritužbi, ali pozivam predsjednika Gradskoga vijeća da dođe u upravu vrtića kako bismo ga upoznali s detaljima – rekla je ravnateljica Biuk.

Izvješće o radu DV-a »Cvrčak« u protekloj pedagoškoj godini nije prihvaćeno, protiv njega je glasovalo 11 od 19 vijećnika.

Grad – vrtić

Solinski gradski vijećnici jednoglasno su usvojili prijedlog gradonačelnika Dalibora Ninčevića vezan uz sufinanciranje rada privatnih dječjih vrtića koji djeluju na području grada Solina.

Navedenom odlukom izjednačavaju se cijene programa u gradskim i privatnim vrtićima i to na način da roditelji plaćaju uslugu u privatnim vrtićima po istim cijenama koje vrijede za Dječji vrtić »Cvrčak«, a razliku u cijeni snosi Grad Solin. Ova odluka se primjenjuje od 1. listopada ove godine.

Visina mjesečnoga sufinanciranja Grada Solina ovisi o vrsti programa kojeg dijete pohađa pa tako iznosi 722 kune za dijete upisano u 5-satni vrtićki program, 810 kuna za 6-satni program, 1,152 kune za redoviti 10-satni vrtićki te 1 306 za redoviti 10-satni jaslički program.

Zbog većih izdvajanja Grad je u rebalansu proračuna za 2021. stavku predviđenu za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima povećao za 660 tisuća kuna za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca ove godine.

– Grad je i do sada sufinancirao rad privatnih dječjih vrtića, a netom usvojeno izjednačavanje cijena s onima u gradskim vrtićima zahtijeva 1.8 do 2 milijuna kuna veće izdvajanje na godišnjoj razini – rekao je gradonačelnik dodajući kako se trenutačno sufinancira boravak za oko 330 djece u privatnim vrtićima.

Smjena upravnih vijeća

Nakon što su na prošloj sjednici Gradskoga vijeća smijenjeni članovi Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Solin, na ovoj su imenovani novi. Riječ je o Snježani Rađi, Heleni Bužančić te Nadi Topić koja je najprije smijenjena, a potom ponovno imenovana u spomenuto tijelo.

Naime, smjena diplomirane knjižničarke dr. sc. Nade Topić izazvala je burnu raspravu na protekloj sjednici te dovela do odgode usvajanja imenovanja novih članova.

Nadi Topić je najprije smijenjena, a potom ponovno imenovana u Upravno vijeće Gradske knjižnice Solin

– Ispričao sam se Nadi Topić osobno zbog situacije koja se događala na prošloj sjednici. Znamo da je izuzetno stručna osoba stoga ispravljamo napravljenu pogrešku – rekao je ovom prilikom predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Bečko (DP).

Uslijedilo je donošenje odluke o smjeni članova Upravnoga vijeća Dječjega vrtića »Cvrčak« Solin, Gorana Miličevića, Ivana Skelina, Željka Udiljka i Ante Božana, a na njihovo mjesto imenovani su Vedran Duvnjak, Ivan Tente, Jasminka Bošković i Dolores Jaman.

Tijekom žučne rasprave koju su izazvali ovi prijedlozi vijećnici HDZ-a Renato Prkić i Goran Miličević, ujedno član Upravnoga vijeća vrtića, više su puta upozorili kako procedura vladajuće većine nije utemeljena u zakonu.

– Nadležnost za imenovanje članova Upravnoga vijeća DV-a »Cvrčak« u isključivoj je nadležnosti izvršne vlasti, odnosno gradonačelnika, i žao mi je što Gradsko vijeće donosi odluku koja nije u skladu za zakonom – rekao je Miličević.

Vijećnica Ivana Sedlar (HDZ) izrazila je mišljenje kako nije u redu da se u Upravno vijeće biraju članovi koji imaju prebivalište u Splitu, konkretno Snježana Rađa i Helena Bužančić.

– Smatram da u Solinu imamo jednako kvalitetne i stručne osobe koje mogu obavljati tu funkciju – komentirala je Sedlar.
Vijećnik Goran Milavić (NLM) poručio je kako postoji plan izmjene statuta ustanova kako se ubuduće ne bi događalo da se u upravna vijeća biraju političke, već isključivo stručne osobe.

Isto je potvrdio i predsjednik Gradskoga vijeća Ivan Andabak (NLM) napominjući kako je izmjena članova upravnih vijeća ustanovâ tek prvi korak ka planiranim izmjenama statutâ.

– Što se tiče prozivki vezanih uz nezakonitost odluke o izmjeni članova Upravnoga vijeća vrtića kolege iz oporbe upućujem da zatraže mišljenje viših tijela pravnih institucija RH koje su mjerodavne i čiji ćemo sud prihvatiti – poručio je Andabak.

Obje točke dnevnoga reda, smjena aktualnih članova Upravnoga vijeća DV-a »Cvrčak« i imenovanje novih usvojeno je s 11 glasova za i 8 protiv.

Grad sufinancira POS-ove stanove

Na dnevnomu redu sjednice Gradskoga vijeća našla se i odluka vezana uz Program poticane stanogradnje na području grada Solina, točnije odluka o sufinanciranju izgradnje stambeno-poslovne građevine s ukupno 17 stambenih jedinica na prostoru mjesnoga odbora Sveti Kajo.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN provela je ponovljeni postupak javnoga nadmetanja za radove na izgradnji spomenutoga objekta ukupne neto površine 1 479 metara četvornih.

Zaprimljene ponude u provedenom postupku javnoga nadmetanja premašile su planiranu vrijednost nabave te je APN iskoristio zakonsku mogućnost i osigurao dodatnih 2 720 kuna s PDV-om po metru četvornom korisne stambene površine, ali pod uvjetom da se Grad Solin odrekne naknade za zemljište, da provede njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom i priključcima te da osigura preostali iznos za sufinanciranje zgrade.

Grad Solin je odlukom Gradskoga vijeća već prenio na APN pravo vlasništva na zemljištu u svrhu izgradnje građevine POS-a, a uz to se obvezao o svom trošku opremiti predmetnu nekretninu komunalnom infrastrukturom.

Sukladno najnovijoj odluci Grad će sufinancirati i radove na izgradnji buduće građevine u iznosu od oko 1.6 milijuna kuna s PDV-om. Iznos od 200 tisuća kuna isplatit će se do kraja 2021., a preostali tijekom 2022.

Prema riječima gradonačelnika Dalibora Ninčevića u novom objektu će biti sadržan i poslovni prostor kojim će upravljati Grad, a koji je ukupno vrijedan nešto više od 995 tisuća kuna s PDV-om što znači da će Grad Solin bespovratno financirati iznos od oko 618 tisuća kuna s PDV-om.
Prijedlog navedene odluke jednoglasno je usvojen.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

Povećanje prihoda i rashoda

Pročelnica Odjela za proračun i financije Tihana Žižić predstavila je gradskim vijećnicima prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Solina za 2021.
– Konsolidirani se prihodi povećavaju za 3.8 milijuna kuna i po novom planu iznose 171 milijun dok se rashodi planiraju u iznosu od 180 milijuna što je za 6.9 milijuna više u odnosu na prethodni plan proračuna – rekla je pročelnica Žižić iznoseći detaljnije obrazloženje navedenih povećanja.

– Spomenuto povećanje prihoda odnosi se na povrat poreza i prireza na dohodak koji se prema naputku Ministarstva financija namiruje na teret Državnoga proračuna. Taj iznos se ukoliko nije vraćen do 31. prosinca tekuće godine knjiži kao zajam iz Državnoga proračuna.

Osim u ovoj stavci povećanje prihoda bilježi se i u stavci poreza na imovinu. Naime, zbog smirivanja situacije s pandemijom koronavirusa ostvaruje se veći porez na promet nekretnina u odnosu na planirano – objasnila je Tihana Žižić.

Kako se nadalje navodi u obrazloženju veći rashodi, proizlaze iz činjenice da se u 2021. ušlo s viškom prihoda u iznosu od 9.8 milijuna što je za 3.1 milijun više u odnosu na višak na kojega se računalo u trenutku izrade proračuna. Sukladno tome rebalansom se konsolidirani rashodi planiraju u visini prihoda uvećani za dio viška prihoda koji se planira utrošiti u ovoj godini.

Gradonačelnik Dalibor Ninčević prihvatio je ovom prilikom i 5 od 6 predloženih amandmana koje su iznijeli vijećnici vladajuće koalicije, nakon čega je šesti usvojen većinom glasova vijećnika.

Sukladno usvojenim amandmanima stavka iz koje se financira rad Vlastitoga komunalnog pogona smanjit će za ukupno 470 tisuća kuna koje će se preusmjeriti kako slijedi: za nabavku klima uređaja za Dom kulture don Frane Bulić u Vranjicu 50 tisuća, za financiranje vanjske i unutarnje sanacije Područne škole u Kučinama 80 tisuća, za zaposlenje po jednoga vatrogasca vozača u DVD-u Solin i DVD-u Vranjic 60 tisuća kuna, za asfaltiranje dijela Ulice Mužići, 40 tisuća, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjega igrališta na Žižinoj glavici u Rupotini 40 tisuća, te za kupnju nematerijalne imovine za gradsku upravu, točnije aplikacije kojom će se osigurati transparentnost gradskoga proračuna 200 tisuća kuna.

Nakon jednoglasnoga usvajanja rebalansa proračuna Grada Solina za 2021. uslijedilo je predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te izmjena i dopuna programa financiranja javnih potreba u sportu i kulturi te socijalne skrbi za tekuću godinu.

VIJEČNIĆKA PITANJA

Od parkirališta i prometa do Mramorne i srednje škole

Andabak je i ovom prilikom upozorio na nedostatke u gradu vezane uz čistoću, grafite i grane koje često zaklanjaju javnu rasvjetu te je uputio apel voditelju Vlastitoga pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Anti Parčini da žurno riješi ove nedostatke

Rubriku vijećničkih pitanja otvorio je predsjednik Gradskoga vijeća Ivan Andabak (NLM) prenoseći zahtjev građana iz Ulice Stjepana Radića da im se uvede naplata parkirališta s povlaštenom kartom za stanare.

Prema riječima gradonačelnika Dalibora Ninčevića isto je već iskoordinirano s građanima tijekom obilaska koji se odvijao u sklopu projekta »Grad u tvom mjesnom odboru« te su gradske službe obavile predradnje potrebne za uvođenje naplate parkirališta uz navedenu prometnicu.

– Stanari će jednako kao i u drugim dijelovima grada gdje se naplaćuje parkiralište, imati pravo na povlaštenu kartu u iznosu od 30 kuna mjesečno – rekao je gradonačelnik.

Andabak je i ovom prilikom upozorio na nedostatke u gradu vezane uz čistoću, grafite i grane koje često zaklanjaju javnu rasvjetu te je uputio apel voditelju Vlastitoga pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Anti Parčini da žurno riješi ove nedostatke.

Vijećnik Tihomir Bečko (DP) sugerirao je predsjedniku Gradskoga vijeća da nakon održanoga sastanka s predsjednikom GV-a Splita Jakovom Prkićem slične sastanke održi i s čelnim ljudima drugih gradova i općina u okruženju.

Most u raspadanju

Vijećnik Mario Jaman (SDP) upozorio je na loše stanje drvenoga mosta kraj Gašpine mlinice kojega bi hitno trebalo sanirati.
Vijećnik Davor Mikas (BS) zatražio je pisano izvješće o stanju gradilišta na križanju Ulice Bubići i Ulice don Lovre Katića, a zanimao ga je i broj parkirališnih mjesta u odnosu na broj stambenih jedinica u Ulici dr. Franje Tuđmana u samom gradskom središtu.

Vijećnik Ivan Kalaica (NLM) predložio je da gradski prometni redari zajedno s obavijesti o počinjenom prekršaju dostavljaju i fotografiju istoga.
Njegov kolega Damir Bekavac (NLM) zanimao se za planove postavljanja kanalizacijske mreže i proširenja ulice Zgon, a osim toga tražio je pisani odgovor vezano uz financiranje Malonogometnog kluba Solin koji djeluje pod okriljem Solinske zajednice sportova.

– Ulica Zgon je u vrlo lošemu stanju i ono što ovom prilikom mogu najaviti je skoro otvaranje ponuda vezanih uz Aglomeraciju Split-Solin u sklopu koje će se rješavati kanalizacijska mreža u ovoj ulici. Radovi bi trebali početi na proljeće iduće godine, a dovršetak je planiran krajem 2022. ili početkom 2023. Sredstva za rekonstrukciju ove ulice planiramo osigurati u proračunu za 2022. – odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnik Renato Prkić (HDZ) apelirao je na Gradsko vijeće da uputi dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bi se ispitalo u kojoj je fazi osnivanje osnovne glazbene škole u Solinu.

– Županija je donijela odluku o proširenju mrežâ škola i uputila ga nadležnomu Ministarstvu koje izrađuje konačni prijedlog stoga me zanima u kojoj je to fazi – pitao je Prkić.

Prkić se zanimao i za postavljanje javne rasvjete na području Libovca, a osim toga predložio je da Grad uputi službeni dopis Županijskoj upravi za ceste vezano uz loše stanje ulice koja vodi od crkve sv. Kaja do spoja na brzu cestu.

Kanalizacijska mreža i Mramorna

Vijećnica Anita Perković Milišić (NLM) zahvalila je gradonačelniku na brzoj intervenciji vezanoj uz postavljanje dodatne horizontalne signalizacije u Ulici don Frane Bulića čime se povećala sigurnost pješaka.

– Ono što me ovo prilikom zanima jest izgradnja kanalizacije u ulicama Hrvatskih žrtava, Paraći, Dudini i Jajići u Svetomu Kaju, a zanima me i na koji se način planira riješiti prijelaz preko željezničke pruge kako bi građani mogli sigurno dolaziti do plaže Mramorna – pitala je vijećnica Perković-Milišić.

Hrvatske željeznice nisu dale suglasnost za uređenje pješačkoga prijelaza do plaže Mramorna

Prema riječima pročelnice Marijane Žižić Grad je pokušao riješiti siguran prijelaz i postigao dogovor s tvrtkom Ina, međutim Hrvatske željeznice nisu dale suglasnost za uređenje pješačkoga prijelaza, a Grad ne može bez njihove dozvole realizirati takav projekt.

– Hrvatske željeznice nam nisu dopustile niti prebacivanje materijala potrebnoga za uređenje plaže, štoviše poslali su nam nekoliko dopisa sa zahtjevom za njezino uklanjanje – rekla je pročelnica Žižić.

Vijećnik Mirko Roguljić (Most) požalio se na činjenicu da pojedini pročelnici ne dostavljaju pisane odgovore na pitanja koja su im upućena.
Prema riječima dopredsjednika Gradskoga vijeća Zdravka Perka (HDZ) koji je preuzeo vođenje sjednice, pročelnici bi sukladno poslovniku odgovore trebali dostavljati najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada im je ono postavljeno.

Goran Milavić (NLM) apelirao je da se od nadležnih tijela, Županije i Ministarstva prosvjete, zatraži pisani odgovor vezano uz rješavanje elaborata za izgradnju srednje škole u Solinu.

 

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću