KONCEM MJESECA SIJEČNJA ODRŽANA 15. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA – Osigurati preduvjete pa realizirati

SOLINSKA KRONIKA 342, 15. veljače 2023.

Piše: Marijana BATARELO-JELAVIĆ
Fotografije: Jakov TEKLIĆ

Prva točka dnevnoga reda bio je Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnoga mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskoga akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Druga točka dnevnoga reda odnosila se na izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u četvrtomu tromjesečju 2022., dok je u sklopu treće točke predstavljen prijedlog izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Solinsko gradsko vijeće održalo je 30. siječnja 15. po redu sjednicu koja je započela vijećničkim pitanjima, a jedno od njih odnosilo se na realizaciju projekta uređenja šetnice od parka na Širini do ušća Jadra za kojega su bila planirana određena sredstva u proračunu za 2022. Prema riječima pročelnice Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanje Samardžije ova investicija je prebačena u proračun za 2023. te bi njezina realizacija trebala započeti u tekućoj godini.

Pješački prijelazi i nogostupi

Vijećnici su se i ovoga puta dotakli prometne infrastrukture pa je tako upućen apel da se ponovno obilježi pješački prijelaz koji je nekada postojao na križanju triju ulica u gradskomu središtu, na križanju Ulice dr. Franje Tuđmana sa Zvonimirovom ulicom i Ulicom Gašpina mlinica, te da se bolje označi pješački prijelaz u Ulici don Frane Bulića.

Uz to vijećnike je zanimalo zašto još uvijek nije riješen dio nogostupa u Ulici put Majdana kojom svakodnevno prolaze učenici OŠ don Lovre Katića. Odgovarajući na pitanje vezano uz spomenuti nogostup pročelnica Samardžija je rekla kako je ostvarena suradnja sa Županijskom upravom za ceste te da je izrađen elaborat, nakon čega slijedi ishođenje lokacijske dozvole i provođenje postupka izvlaštenja.

Dječje igralište na antičkom groblju

U Draškovićevoj ulici nalazi se jedan od najstarijih arheoloških lokaliteta u Saloni »Hortus Metrodori«

Rasprava o nabavci sprava za planirano uređenje dječjeg igrališta u Svetomu Kaju nastavljena je i na ovoj sjednici. Naime planirano dječje igralište u Draškovićevoj ulici nije realizirano zbog zabrane Ministarstva kulture odnosno nadležnoga Konzervatorskoga ureda te je od upravitelja Vlastitog pogona Ante Parčine zatraženo da dostavi račun za nabavku sprava.

Postavljeno je i pitanje sanacije zida u Ulici grada Vukovara, uz teniske terene, točnije vijećnike je zanimalo na koji način je riješen problem njegova nagiba.

– Zid je saniran u suradnji s tehničarima Instituta građevinarstva Hrvatske (IGH), te je uz pomoć sidara i drenažnih cijevi postignuta njegova stabilnost – rekla je pročelnica Samardžija ističući kako su nova ispitivanja pokazala da je zid sada u potpunosti siguran.

Među pitanjima vijećnika još jednom se našlo naselje Blaca, točnije potreba saniranja puteva i elektrifikacije.

Prema riječima gradonačelnika Dalibora Ninčevića jedan dio makadamskih puteva, koji su u dosta lošem stanju, trebao bi se sanirati u suradnji sa ŽUC-om dok bi dio sanirao Grad iz vlastitih sredstava.

Kada je u pitanju elektrifikacija potrebno je kontaktirati HEP kako bi se ispitalo u kojoj je fazi taj projekt. Vijećnička pitanja zaključena su prijedlogom o obustavi gradnje na području grada u ljetnim mjesecima.

Gradonačelnik je istaknuo potrebu izrade analize kako bi se ispitala mogućnost zabrane samo u određenim dijelovima grada.

(Ne)ovisnost o Gradu Splitu

Uslijedilo je predstavljanje dnevnoga reda sjednice na kojem su se našle tri točke dnevnoga reda.

Prvu točku, Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnoga mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskoga akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027., predstavila je pročelnica Odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i Europske fondove Marijana Žižić.

– Urbana aglomeracija Split osnovana je temeljem važećega Zakona o regionalnomu razvoju u studenom 2015., a obuhvaća gradove Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana.

Grad Split kao grad nositelj Urbane aglomeracije Split ima obvezu osiguravanja financijskoga i organizacijskog okvira za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja, ITU mehanizam.

Riječ je o novom mehanizmu Europske unije koji se počeo koristiti u razdoblju od 2014. do 2020., a namijenjen je razvoju urbanih područja, odnosno razvoju pametnih i održivih gradova sa svojim urbanim područjem.

Navedena Odluka o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split iz 2015. važeća je i za razdoblje 2021. – 2027. te je zadržala iste kriterije i uvjete za definiranje obuhvata urbanih aglomeracija i područja kao i za prethodno razdoblje – rekla je pročelnica Žižić napominjući kako je donošenje Strategije preduvjet za nastavak korištenja sredstava iz ITU mehanizma i tijekom aktualnoga financijskog razdoblja 2021. – 2027.

– Strategija će biti dio obvezne dokumentacije koju će svi ITU gradovi, središta svih urbanih aglomeracija i urbanih područja trebati poslati u projektnoj prijavi na poziv kojega će uskoro raspisati Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao što je bilo i 2016. kada je Grad Split uspješno poslao prijavu na navedeni poziv i tako osigurao korištenje ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split za razdoblje 2014. – 2020. – dodala je pročelnica podsjećajući kako je do danas objavljeno svih 11 planiranih poziva u okviru Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija u spomenutom razdoblju te je ostvareno više od 301 milijun kuna bespovratnih sredstava za 28 ITU projekata korisnicima s područja Urbane aglomeracije Split, dok je u okviru 2 objavljena poziva iz Operativnoga programa Upravljanje ljudskim potencijalima dodijeljeno bespovratnih više od 30 milijuna kuna za 16 ITU projekata koji se provode u Urbanoj aglomeraciji Split.

Zid ispod teniskih terena je saniran u suradnji s tehničarima Instituta građevinarstva Hrvatske (IGH), te je uz pomoć sidara i drenažnih cijevi postignuta njegova stabilnost

– Za nastavak korištenja sredstava iz ITU mehanizma i u razdoblju 2021. – 2027. bilo je potrebno izraditi Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. kao i pripadajuće provedbene akte za koje je potrebno ishoditi pozitivno mišljenje svih 12 predstavničkih tijela gradova i općina Urbane aglomeracije Split, uključujući i Grad Solin – objasnila je pročelnica.
Solinski su vijećnici većinom glasova podržali predstavljeni prijedlog.

Jednoglasno za socijalna pitanja

Druga točka dnevnoga reda odnosila se na izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u četvrtomu tromjesečju 2022., dok je u sklopu treće točke predstavljen prijedlog izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi.

Prema riječima Darka Bilandžića, pročelnika Odjela za javne djelatnosti riječ je o usklađenjima s izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.

– Zakonom o socijalnoj skrbi određeni su troškovi stanovanja koji obuhvaćaju najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Predložena izmjena odnosi se na odluku da se spomenutim troškovima stanovanja dodaje i trošak ogrjeva koji se do sada plaćao iz županijskoga proračuna. Naime novim Zakonom ogrjev postaje trošak Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i to ne više kao jednokratni trošak godišnje, već kao mjesečni trošak stanovanja po izboru korisnika troškova stanovanja i u skladu s odredbama Zakona koje se odnose na naknadu za troškove stanovanja – objasnio je pročelnik Bilandžić.

Navedeni prijedlog jednoglasno je usvojen.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću