KONCEM RUJNA ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA – Peroš na čelu Knjižnice

Diplomirani knjižničar Ivan Peroš djelatnik je Gradske knjižnice Solin od srpnja 2013., a na dužnost ravnatelja na mandat od četiri godine stupit će 26. studenoga ove godine, nakon isteka mandata dosadašnje ravnateljice

Solinsko Gradsko vijeće na sjednici održanoj 28. rujna prihvatilo je prijedlog imenovanja novoga ravnatelja Gradske knjižnice Solin na čijem je čelu dugi niz godina bila Karmen Borković. Na raspisani natječaj prijavilo se dvoje kandidata, Ivan Peroš i Nada Topić, a Upravno vijeće Knjižnice jednoglasno je izabralo Ivana Peroša te isti prijedlog uputilo gradskim vijećnicima koji su ga usvojili većinom glasova.
Diplomirani knjižničar Ivan Peroš djelatnik je Gradske knjižnice Solin od srpnja 2013., a na dužnost ravnatelja na mandat od četiri godine stupit će 26. studenoga ove godine, nakon isteka mandata dosadašnje ravnateljice.

Rad DV »Cvrčak«
Uz izbor ravnatelja Gradske knjižnice na dnevnom redu 25. sjednice Gradskoga vijeća našao se i prijedlog izvješća o radu Dječjeg vrtića »Cvrčak« Solin za pedagošku godinu 2019./’20. koja je prema riječima ravnateljice vrtića Anđele Biuk, zbog izvanredne situacije izazvane pandemijom koronavirusa bila znatno drugačija od prethodnih godina.
– Sukladno uputama Stožera civilne zaštite vrtić su od 16. ožujka kada je zbog pandemije obustavljen rad predškolskih i školskih ustanova u cijeloj Hrvatskoj, pohađala samo ona djeca koju roditelji nisu mogli na drugi način zbrinuti i u tom trenutku smo imali 18 djece u svim našim vrtićkim skupinama. Redovni rad vrtića pokrenut je 20. svibnja kada smo u skladu sa svim epidemiološkim preporukama ponovno otvorili sve vrtićke skupine – izvijestila je ravnateljica Biuk napominjući kako se za vrijeme nemogućnosti redovnoga rada odvijao poseban program pod nazivom »E-vrtić u partnerstvu s roditeljima« koji je imao za cilj održavanje kontinuirane komunikacije između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.
– Poseban naglasak stavljen je na komunikaciju između odgojitelja i stručnih suradnika s roditeljima koji su odlično prihvatili ovakav program suradnje – rekla je ravnateljica napominjući kako se zbog navedene situacije nisu realizirale neke od tradicionalnih vrtićkih manifestacija.

Manifestacije i razdvajanje Ustanove
– Uspjeli smo realizirati dječje mačkare i manifestaciju tradicijskih igara »Maja Matas – Oklen si dite?« dok su dječja olimpijada i Dani dječjeg vrtića »Cvrčak« otkazani – izvijestila je ravnateljica.
Vijećnik Marin Matijević osvrnuo se na činjenicu da je i ove godine velik broj djece ostao neupisan u dječje vrtiće stoga ga je zanimalo upisuju li se u vrtiće na području grada Solina djeca sa spornog područja na kojem još uvijek nisu riješene granice između grada Solina i općine Klis.
– Osim toga, zanima me kada se planira provesti već najavljeno razdvajanje vrtićke ustanove – pitao je vijećnik Matijević.
Ravnateljica je istaknula kako djeca s područja grada Solina imaju prednost pri upisu u solinske vrtiće u odnosu na djecu s područja okolnih općina Klis, Muć i Dugopolje, međutim djeca čiji roditelji imaju prebivalište na spomenutom spornom području ostvaruju iste uvjete za upis u solinske vrtićke kuće kao i djeca roditelja koji žive na solinskim adresama.
Na pitanje vezano uz razdvajanje vrtićke ustanove odgovorio je gradonačelnik Dalibor Ninčević koji je izvijestio vijećnike o sastanku kojega je prije mjesec dana održao s predstavnicima općina Klis, Muć i Dugopolje, koje djeluju pod okriljem DV-a »Cvrčak«, a vezano upravo uz mogućnost razdvajanja.
– Predstavnici općina u načelu su suglasni da se pokrene postupak razdvajanja i on bi se mogao realizirati do kraja ove pedagoške godine – najavio je gradonačelnik napominjući kako je Grad Solin u situaciji da bi zbog broja djece i sam već mogao imati dvije vrtićke ustanove.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Kockarnica uz školu, nered na Izvoru

Rubriku vijećničkih pitanja otvorio je predsjednik Gradskoga vijeća Renato Prkić (HDZ) iznoseći inicijativu da se ispita mogućnost osnivanja podružnice Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije na području grada Solina.
Vijećnik Goran Milavić (NLM) zatražio je da Nogometni klub Solin zbog visine proračunskih sredstava koja se ulažu u njegovo djelovanje, podnese financijski izvješaj Gradskom vijeću. Osim toga apelirao je da se, u cilju reguliranja brzine, u Ulici Put mira postave ležeći policajci o kojima je do sada više puta bilo govora.

»Voćkice« uz školu
Vijećnicu Ivanu Sedlar (HDZ) zanimalo je što je Grad poduzeo po pitanju otvaranja automat kluba u neposrednoj blizini Osnovne škole don Lovre Katića. Uz to ponovno je iznijela problem donjega dijela Držićeve ulice, u naselju Priko vode koji je u lošem stanju.
– Nedavno je gornji dio ove ulice postao jednosmjeran što je povećalo promet u donjemu dijelu koji je i dalje dvosmjeran pa se stvaraju velike gužve. Postoji li mogućnost da se u cijeloj ulici uvede režim jednosmjernoga prometa pa da dobijemo svojevrsni kružni tok oko zgrade – pitala je vijećnica Sedlar nakon čega ju je predsjednik Gradskoga vijeća uputio na slanje pisanoga zahtjeva s prijedlogom novoga prometnog rješenja kako bi Gradsko vijeće na jednoj od idućih sjednica moglo raspraviti o navedenoj mogućnosti.
Odgovor na pitanje vezano uz otvaranje automat kluba pored OŠ don Lovre Katića dao je gradonačelnik Dalibor Ninčević koji je izvijestio vijećnike kako su nakon održane konferencije za medije, na kojoj je Grad izrazio svoje protivljenje otvaranju ovoga objekta, gradske službe uputile zahtjev nadležnim tijelima da se ispitaju sve dozvole izdane za navedeni klub.
Predsjednik Gradskoga vijeća zatražio je da se ispita može li Grad unijeti izmjene u Prostorni plan te na taj način spriječiti otvaranje automat klubova i kockarnica na određenim područjima.
Vijećnik Niko Režić (Bolji Solin) ponovio je zahtjev iznesen na prošloj sjednici vezano uz nužnost ograđivanja dječjega igrališta u naselju Sveti Kajo, preko puta crkve Sv. Anastazija, dok je vijećnik Marin Matijević (nezavisni) iznio potrebu tiskanja novoga plana grada jer u postojećem nisu sadržane novoformirane ulice.

Nedostatak policajaca
Vijećnik Mario Jaman (SDP) predložio je da se na jednu od sljedećih sjednica Gradskoga vijeća pozove načelnik Policijske postaje Solin kako bi se u direktnom kontaktu s njim razgovaralo o stanju sigurnosti na području grada.
– U svim kontaktima s policijom vezano uz potrebu određene intervencije dobijem odgovor kako nemaju dovoljno djelatnika koji bi obilazili teren, pa me zanima kada bi solinska Policijska postaja, s obzirom na područje koje pokriva, mogla prijeći u višu kategoriju te samim time dobiti veći broj djelatnika – pitao je vijećnik Jaman koji se požalio i na rad komunalnoga redarstva, točnije na činjenicu da se unatoč svim aktivnostima koje je Grad do sada poduzeo, na određenim lokacijama stvaraju gomile nelegalno odbačenoga smeća, posebno na prostorima oko kontejnera.
Gradonačelnik je vezano uz rad Policijske postaje Solin izvijestio vijećnike kako bi se uskoro trebala dovršiti energetska obnova zgrade Policijske postaje Solin, nakon čega slijedi uređenje interijera.
– Tijekom nedavno održane video konferencije u kojoj su osim mene sudjelovali načelnici općina Klis, Muć i Dugopolje, župan splitsko-dalmatinski, načelnik PP Solin i glavni načelnik policije dogovoreno je kako će Grad Solin, spomenute općine i SDŽ osigurati dio sredstava potrebnih za uređenje interijera. Riječ je o iznosu od oko 900 tisuća kuna u kojem će Grad Solin sudjelovati sa 150 tisuća, tri navedene općine svaka sa po 50 tisuća, a Županija s 200 tisuća kuna. Preostali dio osigurat će Ministarstvo unutarnjih poslova – rekao je gradonačelnik dodajući kako se i tom prilikom raspravljalo o malomu broju policijskih službenika koji pokrivaju ovo izuzetno veliko područje te je od strane glavnoga načelnika policije najavljen dolazak nekoliko mladih policajaca koji bi uskoro trebali izaći s Akademije.
– Kada je u pitanju gomilanje smeća uz kontejnere moram reći kako su nakon akcije organiziranog odvoza, na četiri lokacije postavljene nadzorne kamere te da ćemo nastaviti s uspostavom video nadzora, ali i sa sankcioniranjem prekršitelja – najavio je gradonačelnik.

Gomile smeća i nered na Izvoru
Vijećnik Josip Marković (HDZ) upozorio je kako se na dijelu puta koji vodi od Šukice do Ulice Marka Marulića, kao i na makadamskom parkiralištu pored ribogojilišta, nakon kiša stvaraju velike lokve. Osim toga apelirao je da se u Ulici Blage Zadre postavi rasvjeta te da se razmisli o drugom načinu usporavanja prometa kroz Ulicu Gašpina mlinica jer postojeći uspornici ne ispunjavaju svoju funkciju, a izazivaju dodatnu buku.
Vijećnica Dolores Jaman (SDP) ponovno je upozorila na nered koji vlada na području oko izvora Jadra na kojemu je sve više posjetitelja i smeća.
– Već sam na jednoj od proteklih sjednica iznijela ovaj problem, pa me zanima što je Grad u međuvremenu poduzeo po pitanju njegova rješavanja – pitala je vijećnica Jaman.
Gradonačelnik je izvijestio vijećnicu da je izdan nalog za postavljanje »tajmera«, odnosno vremenskih prekidača, kako bi se u večernjim satima gasila rasvjeta te na taj način spriječilo veće okupljanje uz Izvor.
– Osim toga kontaktirao sam policiju kako bi se povećali nadzori u ovomu dijelu grada, a i naš komunalni izvidnik ima nalog da intenzivnije obilazi ovo područje – rekao je gradonačelnik.

Zemljište na kojemu se gradi novi poslovni centar u Rupotini formirano je višegodišnjim nasipanjem potoka

Neprikladan teren
Vijećnik Davor Mikas (Bolji Solin) zatražio je pismeno izvješće vezano uz poslovni centar u Rupotini, točnije uz stabilnost tla na kojem se gradi budući objekt.
Uz to zanimalo ga je na kojoj je lokaciji planirana izgradnja drugog solinskog reciklažnoga dvorišta te što je Grad poduzeo po pitanju uređenja Poslovnog centra Priko vode.
Prema riječima predsjednika Gradskoga vijeća Renata Prkića za lokaciju drugoga reciklažnog dvorišta određen je prostor parkirališta Županijske uprave za ceste u industrijskoj zoni Karabaš.
Na stanje Poslovnog centra Priko vode osvrnuo se dogradonačelnik Ivica Rakušić ističući kako je dio vlasnika prostora zainteresiran za unapređenje Centra te da će Grad i ubuduće poduzimati sve što je u njegovoj moći da se to konačno riješi.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću