POVRATAK STAROME SOLINU – STVARI DIDA MATE – Bukara kroz koju je proša vinograd

SOLINSKA KRONIKA 321, 15. svibnja 2021.

Piše: Marija GRUBIŠIĆ
Snimio: Jakov TEKLIĆ

Dida Mate je više pija vino iz krigli od pola litre ili latenoga pota, a bukara je više kružila kad bi došli gosti. Zavisno o berbi konoba je znala bit puna vina, od deset do 12 hektolitara, a za života moga pradida Ante Judine u rekordnin berbama znalo bi se napunit i priko 20 hektolitara

Svak u kući čuva sigurno bar neku uspomenu na svoje stare, na regalu, u kredenci, šufitu, staron kominu, ako ga još uvik ima, il’ u konobi.
Jedna od njih u mom je slučaju i onaj bokal »Pij Mate«, šta se pronosi na manifestacijama poput »Šta su jili naši stari« ili bukara dida Mate kroz koji je sigurno proša bar dio vina, plodova iz naših vinograda. A, bilo jih je, i na Paziralama, i na Zgonu i na Čeprljincu, i na latici zemlje u Potoku, iznad ustave od mlinice u Đurini.

Dida Mate 1974. u Đurini, priko puta svoje stare kuće, dok se »na vrtlin« gradila stričeva kuća

Dida Mate je više pija vino iz krigli od pola litre ili latenoga pota, a bukara je više kružila kad bi došli gosti.
Zavisno o berbi konoba je znala bit puna vina, od deset do 12 hektolitara, a za života moga pradida Ante Judine u rekordnin berbama znalo bi se napunit i priko 20 hektolitara.

Gori spomenuta bukara prošla je brojne fešte na našen kominu u Đurini, a služila je i ka dil scenografije i programa u onin godinama kad se još održavalo natjecanje vina u Solinu.

Posebno mi je draga i spara babe Marije koja bi joj pomogla da na glavi u konistri odnese na Pazar prodat smokve ili verdure.

Čuvan i staru sliku, naravno reprodukciju, na kojoj je prikazano smaknuće Matije Gubca isprid crkve sv. Marka u Zagrebu i dva željezna ključa, jedan od stare konobe, a drugi od jedne manje prostorije di su se držale stvari od naše, Judinove mlinice.

To su bili alati i stvari koji su se koristili kad se mlilo žito, poput lopate i grabljica, ili rezervni dilovi za mlin, a u toj prostoriji spremala se i slama za magare, kozu, ovce…,koje se već blago gojilo, drvene vile i grablje za kupit sino.

Na uspomenu je osta i maškadur, koji je služija da ti se kakva mačka iz susidstva ne dočepa sira ili druge spize koju si već meknija unutra, ili da je ne napadnu mušice.

Balancu s utezima je nažalost, neko bija ukra, a didu Mati je služila za vagat smokve ili mirit koliko cukra triba stavit u vino.

Tu je i čađavi bronzin u kojen se uglavnon kuva kupus kad bi bilo više svita, a u jedan slični veći pripremale bi se mekinje i kupus za odnit blagu.
Ne kuva se odavno u njemu više ništa, ali lipo je u njemu vidit bar đirane kako restu… Da ga čuvaju dok se koji komin opet ne obnovi po uzoru na one stare!

Judinova mlinica u Potoku

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću